nieuwe denkbeelden voor een nieuwe samenleving

11 maart

Nieuwe denkbeelden & nieuwe inspiratie

voor een nieuwe samenleving

- een voordracht door John Hogervorst -

In het onderwijs, de gezondheidszorg, de financiële wereld, de landbouw en voedselvoorziening en de economie: overal wordt duidelijk dat we een andere koers moeten inslaan. Want op dit moment koersen we af op een wereld zoals wij die niet aan onze kinderen en kleinkinderen zouden willen overdragen.

Rudolf Steiner ontwikkelde een actuele en praktische kijk op de samenleving die hij ‘sociale driegeleding’ noemde: een samenleving waarin mensen zich in vrijheid ontwikkelen, in broederschap in de economie werken en in gelijkheid actief zijn in het gebied waar wetten, regels en afspraken worden gemaakt. Een samenleving waarin vrijheid, gelijkheid en broederschap, elk in hun eigen gebied, tot leven kunnen komen.

Hoe komen we tot een koersverandering?


John Hogervorst is o.m. als ondernemer van een geneutraliseerd bedrijf, redacteur van tijdschrift Driegonaal, docent aan de opleiding Impuls!!! en als directeur van de Summer Foundation op verschillende manieren actief met Rudolf Steiners sociale en economische gedachtengoed.


Datum: 11 maart

Aanvang: 19.45u

Locatie: Aventurijn, Voorsterweg 1, 7371 GA Loenen (Gld)

Nadere inlichtingen: M. de Voogt

mgedv@kpnplanet.nl

06 3438 3300

Vrijwillige bijdrage

Deze voordracht dient tevens als introductie van de Werkplaats Maatschappijvernieuwing, een workshop van vijf avonden die van start gaat op 25 maart

 

Your thoughts are welcome...

Je email zal nimmer op deze site vertoond worden, noch met anderen gedeeld.
Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

Comment Spam Protection by WP-SpamFree