Inspectie op Aventurijn

DSCF2526

Zo nu en dan komt de onderwijsinspectie ook bij Aventurijn op bezoek. Omdat wij een niet-bekostigde school zijn hebben zij een speciaal toezichtkader voor de zogenaamde B3 scholen. Als op alle vragen positief geantwoord kan worden is de school een school in de zin van de leerplichtwet en kunnen er leerplichtige kinderen naar school komen.

 

Ook deze keer kreeg Aventurijn weer goede rapporten voor het Primair onderwijs én voor het Voortgezet onderwijs.

 

Voor een school die zelf niet aan toetsen doet en de kinderen zo min mogelijk wil beoordelen is het altijd weer een hele heisa om zelf wel beoordeeld te worden. We laten de inspectie zo veel mogelijk zien hoe en wat de kinderen op Aventurijn leren. Dat doen we door de inspectie inzage te geven in allerlei papierwerk, maar ook door de zogenaamde “tafeltjes”.

 

Op een school als Aventurijn leren kinderen op heel veel verschillende manieren, dat is soms moeilijk zichtbaar te maken in werkschriften of een cijferlijst. Vandaar dat we een tentoonstelling maken. Ieder kind maakt een eigen tafeltje/tentoonstelling met dat erop wat hij/zij heeft gedaan op school. Dat kunnen schriften zijn, maar ook een voetbal, een lego bouwwerk of een zelfgemaakt spel. De inspectie bekijkt deze tentoonstelling altijd zeer geinteresseerd en gaat aan de hand daarvan in gesprek met de kinderen die dat willen. Wat het allermooiste is: de kinderen vinden het doorgaans heel erg leuk om te maken en zijn trots op wat zij gedaan hebben.

 

Hieronder wat citaten uit de inspectierapporten van 2016.

 

Primair onderwijs:

 

“In de door Aventurijn aangeleverde documenten is een beschrijving opgenomen van

leerbronnen die betrekking hebben op een breed vormingsaanbod dat gericht is op

een brede ontwikkeling. De leerlingen hebben een eigen verantwoordelijkheid over

de manier waarop en wanneer zij de stof tot zich nemen. Zij kunnen kiezen uit een

breed vormingsaanbod en zo hun eigen leervragen gaan beantwoorden.

De school beschikt over een reeks van leerbronnen waarmee aan de kerndoelen die

betrekking hebben op de brede ontwikkeling kan worden voldaan. Uit de

presentaties door de leerlingen op hun zogenaamde ‘tafeltjes, de leerlingdossiers,

gevoerde gesprekken en de lesobservaties blijkt dat gericht aan de uitvoering wordt

gewerkt.”

 DSCF2553“De school hecht veel waarde aan een veilige en motiverende schoolomgeving. Dat

komt, onder andere, tot uiting in de beschrijving van de basisuitgangspunten:”

respect, veiligheid en leren met je hele wezen: met hart, hoofd en handen.” In de

schoolgids is vermeld: “Vrijheid is daarbij geen doel op zich maar een voorwaarde

om je evenwichtig te kunnen ontwikkelingen.”

De observaties tijdens het schoolbezoek hebben in meerdere situaties aangetoond

dat de leraren waar mogelijk het zelfvertrouwen van leerlingen op een positieve

wijze stimuleren. Dat blijkt tijdens gesprekken, lessen en andere activiteiten.

Daarbij stimuleren de leraren waar mogelijk en nodig dat de leerlingen ook onderling

respectvol met elkaar omgaan. In gevallen dat dat nodig is, wijzen de leraren de

leerlingen op de, veelal samen gemaakte, afspraken.”

 

“Aventurijn kiest vanuit haar holistische levensovertuiging voor vraagafhankelijk

onderwijs. De leerlingen zijn in principe vrij om te kiezen wat zij doen. Zij kunnen

deelnemen aan door de leraren (al dan niet in overleg met de leerlingen opgestelde)

aangeboden lessen en activiteiten. Van vrijblijvendheid is echter geen sprake.

Inschrijven voor een (reeks van) activiteiten betekent ook daadwerkelijk deelnemen.

Tijdens lesobservaties is vastgesteld dat de leraren lessen aanbieden en daarbij

gericht inspelen op de verschillen in ontwikkeling tussen leerlingen.

Bij onderwijsactiviteiten die door de leerlingen zijn geïnitieerd, richten de leraren

zich aantoonbaar op de vragen van de leerlingen. Zij proberen daarbij verbanden te

leggen tussen onderdelen uit het leerstofaanbod en leerlingen te stimuleren met

vervolgvragen te komen. Waar nodig helpen zij de leerlingen hun vragen over een

onderwerp in beeld te brengen en hen te begeleiden naar antwoorden en

oplossingen. “

 

Voortgezet onderwijs:

 

“De school hecht veel waarde aan een veilige en motiverende schoolomgeving. Dat

komt, onder andere, tot uiting in de beschrijving van de basisuitgangspunten:

- vrijheid en verantwoordelijkheid

- respect, veiligheid en geborgenheid

- geïntegreerd leren, met hoofd, hart en handen.

In de schoolgids is vermeld: “Vrijheid is daarbij geen doel op zich maar een

voorwaarde om je evenwichtig te kunnen ontwikkelen.”

DSCF2551De observaties tijdens het schoolbezoek hebben aangetoond dat de leraren het

zelfvertrouwen van leerlingen op een positieve wijze stimuleren. Dat blijkt tijdens

gesprekken, lessen en andere activiteiten. Daarbij stimuleren de leraren waar

mogelijk en nodig dat de leerlingen ook onderling respectvol met elkaar omgaan. In

gevallen dat dat nodig is, wijzen de leraren de leerlingen op de, veelal samen

gemaakte, afspraken.”

 

 

“Tijdens lesobservaties is vastgesteld dat de leraren lessen(series) aanbieden en

daarbij daadwerkelijk inspelen op de verschillen in ontwikkeling tussen leerlingen.

Bij onderwijsactiviteiten die door de leerlingen zijn geïnitieerd, richten de leraren

zich aantoonbaar op de vragen van de leerlingen. Zij proberen daarbij verbanden te

leggen tussen onderdelen uit het leerstofaanbod en leerlingen te stimuleren met

vervolgvragen te komen. Waar nodig helpen zij de leerlingen hun vragen over een

onderwerp in beeld te brengen en hen te begeleiden naar antwoorden en

oplossingen”

 

“Uit het overzicht met uitstroomgegevens is duidelijk dat de leerlingen die onderwijs

hebben gehad op de Aventurijn succesvol uitstromen. Verschillende leerlingen

hebben inmiddels een mbo- en/of hbo-opleiding afgerond. Aan het eind van de

schoolloopbaan op Aventurijn ontvangen de leerlingen een schooleigen Aventurijn

diploma, met een bijlage waarin de school de behaalde resultaten onderbouwt.

Voor een aantal leerlingen is de periode dat zij op Aventurijn onderwijs volgen korter

dan een jaar. Deze leerlingen zijn buiten de beoordeling gelaten. Maar ook voor

deze leerlingen zijn vorderingen zichtbaar.”

 

 

 

 

 

Eén reactie

  1. Posted 2 september 2016 | Permalink | Reply to this comment

    Heel goed gedaan!! Gefeliciteerd, het voelt zo integer daar kan geen inspectie tegenop :) )

Subscribe to comments RSS

Your thoughts are welcome...

Je email zal nimmer op deze site vertoond worden, noch met anderen gedeeld.
Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

Comment Spam Protection by WP-SpamFree