Andere activiteiten

Alhoewel de school de belangrijkste activiteit is van de stichting Aventurijn, worden er vanuit de stichting nog een aantal andere activiteiten georganiseerd, en diensten aangeboden.

* Extra zorg voor kinderen en jongeren tijdens schooltijd. Sommige kinderen hebben naast een onderwijsvraag ook een zorgvraag. Zij kunnen die in het reguliere onderwijs onvoldoende krijgen. Aventurijn kan dit in sommige gevallen wél bieden. Met name als het gaat over hoogevoelige kinderen of hoogbegaafde kinderen.

* Afdeling thuisonderwijs; Kinderen die vrijstelling hebben van leerplicht kunnen op Aventurijn zijn en daar vanuit vrijheid leven en leren. (minimaal 4 dagen per week; kleuters beginnen met 2 dagen) Meer informatie: klik hier

* Kenniscentrum Verrijkend Onderwijs  heeft ten doel nieuwe kennis over opvoeding en onderwijs voor een bredere doelgroep toegankelijk te maken.

* Ondersteunende begeleiding. Aventurijn biedt aan volwassenen en kinderen ondersteunende begeleiding op diverse gebieden: Leren functioneren in de maatschappij, sociale vaardigheden, emotionele ondersteuning, praktische vaardigheden. De plaatsen hiervoor zijn beperkt en de werkdoelen worden in overleg met de hulpvrager en/of  de ouders opgesteld. Dit kan ook in de vorm van dagbesteding of individuele begeleiding. Het gaat in geval van dagbesteding om begeleide werkzaamheden in de  tuin, het gebouw of administratie.

* Ecologische campus. Aventurijn is bezig met het ontwikkelen van een ecologische campus waar mensen kunnen wonen en werken. De gebouwen die daarvoor moeten worden gerealiseerd zijn volkomen ecologische en energie- neutraal ( of liever nog: energie-plus). Dit alles staat onder leiding van architectenbureau de Vos. Gesprekken over bestemmingsplan wijzigingen zijn gaande met de gemeente Apeldoorn. Voor meer informatie klik hier

* Organiseren van lezingen en workshops op diverse gebieden die te maken hebben met de doelstellingen van de stichting: opvoeding/onderwijs, ecologisch bouwen, gezonde voeding, communicatie, bewustzijn, nieuwe energie etc. etc.