Bezoek Inspectie Onderwijs

De onderwijsinspectie komt ook bij Aventurijn op bezoek. Omdat wij een niet-bekostigde school zijn hebben zij een speciaal toezichtkader voor de zogenaamde B3-scholen. Als op alle vragen positief geantwoord kan worden, is onze school een school in de zin van de leerplichtwet en kunnen er leerplichtige kinderen naar school komen. Papierwerk en... Ook deze keer kreeg Aventurijn weer goede rapporten voor het Primair onderwijs én voor het Voortgezet onderwijs. Voor een school die zelf niet a...
More

De 7 principes van Leonardo da Vinci

Curiosita: een onverzadigbaar nieuwsgierige benadering van het leven en een niet aflatend streven naar permanent leren. Dimostrazione: een voornemen om kennis te toetsen aan ervaring; volharding en de bereidheid om van fouten te leren. Sensazione: De voortdurende verfijning van de zintuigen, met name het zien, als middel om de ervaring te verlevendigen. Sfumato: een bereidheid om dubbelzinnigheid, paradoxen en onzekerheid te verwelkomen. Arte/Scienza: De ontwikkeling va...
More

Op Avontuur met de Romeinen

Op Avontuur met de Romeinen
Ter gelegenheid van het toneelstuk “Als ik later keizer ben...” hebben leerlingen en begeleiders een boekje gemaakt over de Romeinen. Hierin leer je spelenderwijs: hoe je je eigen Romeinse kleding kunt maken (inclusief schoenen!); hoe je zelf een zwaard maakt wat net echt is maar toch veilig om mee te vechten; hoe je telt op z’n Romeins; hoe je spreekt op z'n Romeins (zo makkelijk heb je nog nooit Latijn geleerd!); wat de Romeinen aten; hoe je zelf enkele van deze recepten kunt ...
More

Onze sponsors

Averesch Sponsor van Aventurijn voor NL doet! Van Werven sponsort al een paar jaar de containers voor NL DOET. Op deze manier kunnen wij een noodgebouw slopen en afvoeren. van Werven Tijdschrift Educare In verbondenheid leven en leren met kinderen. Klik hier voor een gratis proefnummer. www.educare.nl Opvoedingsboek.nl Opvoedings- en onderwijsboeken geselecteerd door de redactie van Educare. www.opvoedingsboek.nl Opgroeien in verbondenheid ...
More

Als leren een avontuur is

Artikel over Aventurijn van Ineke Noordhoff Cijfers krijgt de vijftienjarige Jurriaan de Vos niet op zijn school. ‘Er is wel een rooster,’ zegt hij, ‘maar dat is vooral voor de begeleiders. Dan weten ze wat ze moeten voorbereiden.’ Tussen zijn lange blonde haren trekt hij zijn wenkbrauwen veelvuldig op, vrij naar Stan Laurel en met hetzelfde olijke effect. Jurriaan is een blije tiener; op zijn school mag hij zelf bepalen wat hij doet. Iedere weekdag meldt Jurriaan zich om negen uur voor de oc...
More