De wilsontwikkeling

  Op een school als Aventurijn gaan wij uit van dat wat een kind wil leren. En daar ligt dan ook gelijk een bron van discussie: wanneer weet je wat een kind wil, wat is het verschil tussen willen en wensen? Kan een kind al duidelijk maken wat het werkelijk wil; kan het dat door middel van taal, of zijn er andere signalen? Is dat wat een kind zegt te willen (of niet te willen) werkelijk wat het bedoelt of vraagt het om iets anders? En tenslotte; wat is het verschil per leeftijd en hoe hel...
More

Loslaten

Eigenlijk is het opvoeden van kinderen één groot loslaten. Het begint al bij de geboorte: het kind gaat zelf ademen, zelf eten. Het is los van moeder, maar nog afhankelijk van mensen om hem heen. Het leert steeds meer zelf te doen, dat gaat langzaam, maar er zijn van die mijlpaalmomenten, dat je je dat weer even realiseert. De eerste stapjes zijn zo’n moment. Je kind kan zelf gaan waar het wil, het kan vallen en je kunt het als ouder niet meer voor allerlei onheil beschermen. Ze gaan op ontd...
More

Nieuwbouw voor Aventurijn!

Twee jaar geleden brak er een enorme brand uit bij de buren van Aventurijn. Dit heeft ervoor gezorgd dat wij 2/3 van ons gebouw hebben moeten slopen. De afgelopen twee jaar heeft het onderwijs plaatsgevonden in een oud bijgebouw en voor een deel in het nog resterende gebouw. Zoals de fenix uit de as herrijst, breekt ook voor Aventurijn een nieuwe tijd aan. Begin dit schooljaar was de nieuwe kleuterruimte al een feit. Nu wordt de fundering voorbereid en is men in de werkplaats al bezig met de ...
More

Blik op de bouw

Vorige week is het laatste deel van het oude gebouw gesloopt. Er staan nog 2 lokalen. De voorbereidingen voor de bouw zijn in volle gang: graafwerk, de fundering isoleren etc. Wat betekent dat voor de kinderen? Praktisch gezien kunnen ze niet op de binnenplaats spelen en is de entree door een provisorisch gangetje. Maar hoe leuk om een rijtje kleuters met hun neuzen tegen het raam te zien kijken naar de graafmachines. En in de pauze even op de tractor mogen zitten; dat is feest natuurlijk....
More

Geschiedenis leeft

Met een groepje tieners zijn we bezig met geschiedenis. Via de tweede wereld oorlog kwamen er vragen over de eerste wereldoorlog en zo kwamen we op Rusland; Stalin, Lenin, communisme en Poetin. Wat mij opvalt is dat de jongeren vooral heel erg geboeid zijn door de verhalen van mensen: hoe kan het dat iemand zo denkt, waarom geef je je op in het leger, hoe is het om in het verzet te zijn, zou jij dat durven? Ik probeer de lessen zoveel mogelijk te voorzien van échte verhalen. Zo gingen ...
More