thuisonderwijs

Soms vragen mensen zich af waarom wij ons zo inzetten voor thuisonderwijs, terwijl Aventurijn toch ook een school is..... Waar het mij om gaat is dat er leerrecht zou moeten zijn, en geen leerplicht en dat de eindverantwoordelijkheid voor de opvoeding, inclusief het onderwijs, bij de ouders blijft. In Nederland is het nu nog zo dat kinderen op het moment dat zij ingeschreven zijn op een reguliere school, verplicht zijn naar school te gaan gedurende 12 jaar of tot het eind van het schoo...
More

Leren vanuit relatie

Wérkelijk een relatie aan durven gaan met een ander; dat lijkt mij een mooi onderwerp om zo, in deze kersttijd, eens aandacht aan te besteden. Wat is dat en wat voor een invloed heeft dat op het leren en dus het onderwijs? Ik denk dat in deze tijd waarbij ieder een facebook vol “vrienden” heeft, het van extra belang is aandacht te hebben voor positieve menselijke relaties. Relaties die je aangaat met je medemens van vlees en bloed. Mensen waar je mee lacht en huilt, waar je boos op kunt zijn...
More

Kleuters deel 4: dé kleutermethode

  In een aantal blogs zal ik onderwerpen aansnijden die te maken hebben met de ontwikkeling van kleuters en het kleuteronderwijs. Dit is deel 4 over dé methode voor kleuters. Ik was net afgestudeerd en werkte als groepsleider op een Medisch Kleuterdagverblijf. Tijdens een bespreking werd vanuit de staf gevraagd welke leermiddelen ik had ingezet om de kinderen de kleuren bij te brengen. Ik had nog geen onderwijsachtergrond en stond met mijn mond vol tanden; ik begreep de vraag echt niet. Wa...
More

Sinterklaas

  Het Sinterklaasfeest kent een rijke traditie in Nederland. We vieren het uitbundig met liedjes, cadeaus, surprises, verkleedpartijen en snoepgoed. En het mooie verhaal van Sint Nicolaas, zijn paard, zijn knechten, het dikke boek en het verre, verre Spanje. Belangrijk onderdeel van deze viering is het geloven in Sinterklaas. Kinderen wordt van jongs af aan het verhaal van Sinterklaas verteld alsof hij nu nog steeds fysiek echt bestaat. Alle volwassenen doen daaraan mee. Desgevraagd horen kin...
More

kleuters deel 3: vragen van kleuters

Natuurlijk wil elke opvoeder het beste voor zijn kleuter. Daar zijn dan ook hele boeken vol over geschreven: Vaak met zeer tegenstrijdige adviezen. Ik denk echter dat de beste raadgever het kind zelf is; een mens die wil groeien en zich wil ontwikkelen. Maar hoe luister je naar een kleuter? Kan hij alles wat voor hem van belang is al omzetten in taal? Of luister je naar de nonverbale signalen? Dat laatste is heel lastig en open voor veel subjectieve interpretaties. Dat vraagt dus nogal wat van ...
More