Het lijkt het leven wel!

Wie schrijft er nou in zijn blogs wat er allemaal niet zo ideaal gaat op zijn prachtige vernieuwende school.....Je leest overal lovende verhalen over nieuwe scholen, nieuwe leermethodes; de één is nog beter dan de ander. Ook ik doe dat; laten zien hoe goed het gaat met onze oudleerlingen, vertellen hoe kinderen leren als het allemaal verloopt zoals wij graag willen. Dat zijn ook de verhalen die maken dat je door kan gaan, dat je weet dat het waardevol is wat je doet, waar je anderen mee kan ...
More

Zomaar een dagje Aventurijn

Soms heb je van die dagen dat alles verloopt zoals je het ooit bedacht hebt, zonder dat je dat ooit precies zo kon bedenken. Zo ging dat afgelopen dinsdag. Vlak voor de ochtendkring hoorden we dat een collega ziek was. Dat was heel snel alle zeilen bijzetten; we besloten dat ik zou inspringen op de groep. Tja, dat is dan improviseren en meegaan met de stroom die er is: Pokemon in dit geval. Pokemon....op een school....? Ja dus. Een aantal kinderen zijn vol van Pokemon en rondom deze figur...
More

leren vanuit het ritme van het jaar

Nu ik ruim 15 jaar de kinderen op Aventurijn observeer en hun natuurlijke leerdrang waarneem, valt mij op dat er een bepaald ritme lijkt te zijn in de manier waarop kinderen leren door het jaar heen. Hoe leren kinderen als je hen vrij laat te kiezen wanneer, wat en hoe zij leren? Na de zomervakantie heeft iedereen zin om aan de slag te gaan. Ze zitten doorgaans vol goede plannen. Wat daarbij opvalt is dat er vooral heel veel cognitieve leervragen zijn. Cognitief in de zin dat er veel vraa...
More

thuisonderwijs

Soms vragen mensen zich af waarom wij ons zo inzetten voor thuisonderwijs, terwijl Aventurijn toch ook een school is..... Waar het mij om gaat is dat er leerrecht zou moeten zijn, en geen leerplicht en dat de eindverantwoordelijkheid voor de opvoeding, inclusief het onderwijs, bij de ouders blijft. In Nederland is het nu nog zo dat kinderen op het moment dat zij ingeschreven zijn op een reguliere school, verplicht zijn naar school te gaan gedurende 12 jaar of tot het eind van het schoo...
More

Leren vanuit relatie

Wérkelijk een relatie aan durven gaan met een ander; dat lijkt mij een mooi onderwerp om zo, in deze kersttijd, eens aandacht aan te besteden. Wat is dat en wat voor een invloed heeft dat op het leren en dus het onderwijs? Ik denk dat in deze tijd waarbij ieder een facebook vol “vrienden” heeft, het van extra belang is aandacht te hebben voor positieve menselijke relaties. Relaties die je aangaat met je medemens van vlees en bloed. Mensen waar je mee lacht en huilt, waar je boos op kunt zijn...
More