“ik wil als jij ook wilt….”

  Boeiend vind ik steeds het samenspel tussen de individuele leerdrang van het kind en de invloed van anderen daarop. Natuurlijk kan je zeggen dat de kinderen hier kunnen leren wat zij zelf willen. Maar in hoeverre komt dat willen werkelijk vanuit het wezen van het kind? Of wordt het daarbij steeds beïnvloed door de omgeving :  soms heel duidelijk, soms ongemerkt. En als je dit weet kan je je natuurlijk afvragen: is dit erg, en hoe ga je daar dan mee om. Een veel voorkomend voorbe...
More

“vrede op aarde”

In de 15 jaar dat ik nu bezig ben met Aventurijn merk ik dat conflicthantering voor onenigheid die tussen volwassenen rijst, bijna net zo belangrijk is, als alles wat er rondom de kinderen speelt.  “Volwassenen zijn voorbeeld voor de kinderen” is één van onze motto’s . Dat geldt dus ook voor de conflicten tussen ouders, begeleiders en vrijwilligers. Hoe gaan wij met elkaar om en hoe lossen we dat op? Dat er conflicten ontstaan op plekken waar mensen elkaar tegenkomen is onvermijdelijk, zeker...
More

Kerst op Aventurijn

Gisteravond was het weer zover: Kerstfeest op Aventurijn. "Dit is de leukste dag van het jaar!" aldus één van de kinderen. Wat maakt zo'n feest nu zo waardevol? de kerstboom, het eten, de feestkleding, hét kerstverhaal? Uiteraard draagt alles bij aan het feestelijke tintje. Maar het mooiste is toch elke keer weer het werkelijk sámen zijn. Dingen voorbereiden voor een ander, verrassingen maken en dan genieten van al die blije gezichten. Daarbij merk ik dat voor kinderen een zekere traditie...
More

leren vanuit contact

Vandaag had ik een gesprek met een collega waarin wij ons realiseerden dat de manier waarop Aventurijn werkt toch wel heel anders is dan hoe de meeste docenten gewend zijn om les te geven.  We merken steeds weer hoe moeilijk het is voor ouders en (nieuwe) begeleiders om dat wérkelijk te doorgronden en er ook op te vertrouwen. Je kunt natuurlijk wachten tot de student vraagt om bijvoorbeeld een wiskundeles en dan vervolgens die student de gevraagde les voorschotelen. Voordat een leerling e...
More