Archief van de rubriek: Regelgeving

Leerplicht, recht op onderwijs, erkenning van de school, wel of niet bekostiging, thuisonderwijs – er zijn allemaal regels voor bedacht door de overheid. Michaël de Vos, mede-oprichter van Aventurijn, houdt dit allemaal voor ons scherp in de gaten. Als er wat bijzonders over te melden valt, dan vind je deze berichten hier…

Thuisonderwijs op Aventurijn

DSCF0381[1]

De stichting Aventurijn heeft een afdeling thuisonderwijs. De kinderen die hier gebruik van maken zijn vrijgesteld van leerplicht. Dat wil zeggen dat de ouders van deze kinderen vrijstelling hebben aangevraagd van leerplicht bij de leerplichtambtenaar van de gemeente waar zij wonen. Vaak op basis van levensbeschouwing. Zij hoeven dus niet naar een reguliere school. Sterker nog, als zij ingeschreven worden op een reguliere school dan vervalt het recht op vrijstelling van leerplicht.

Read more on Thuisonderwijs op Aventurijn…

©2015 Hannah de Vos-Beckers No comments yet, your thoughts are welcome

Nieuwe school starten?

Vaak komen er mensen kijken op Aventurijn omdat zij zelf een school willen starten.DSCN2402

Ik ben eens bij mijzelf te raden gegaan wat ik nieuwe initiatiefnemers voor een tips zou kunnen meegeven waardoor de slagingskans van het initiatief vergroot kan worden. Op mijn site www.artimedes.wordpress.com geef ik een aantal tips. Ik hoop dat je er wat aan hebt en dat het een kleine bijdrage kan zijn aan de opbouw van een gevarieerd en waardevol onderwijsaanbod in Nederland. Houd de website in de gaten, want ik voeg er regelmatig tips aan toe. Ook kun je mij volgen op Twitter: Hannah de Vos-Beckers@aventurijn.org

Read more on Nieuwe school starten?…

©2013 Hannah de Vos-Beckers No comments yet, your thoughts are welcome

Kindgebonden Onderwijs Budget

Alle kinderen, vertegenwoordigd door hun ouders/verzorgers in de leer/kwalificatieplichtige leeftijd die geen gebruik maken van bekostigd onderwijs zouden in aanmerking moeten komen voor een Kindgebonden Onderwijs Budget ter hoogte van het bedrag dat beschikbaar is voor elk kind in NL dat bekostigd onderwijs volgt.

Dinsdag 16 April spreken wij de leden van de vaste kamer commissie hierover.

Ben je het hier mee eens? Teken dan de petitie!

©2013 Hannah de Vos-Beckers One Comment

Het ideale schoolkind

Als ouder valt het me op dat ouders graag trots zijn op hun kinderen. We gaan helemaal glimmen als ons kind iets bijzonders kan. Behalve als het om school gaat. Dan moeten ineeens alle kinderen hetzelfde (heel goed) kunnen. We schieten allemaal in de stress en liggen zelfs nachtenlang wakker als ons kind niet voldoet aan ‘de norm’. Maar wie bepaalt die norm nou eigenlijk?

Read more on Het ideale schoolkind…

©2012 Patricia Ritsema van Eck No comments yet, your thoughts are welcome

2e Brief aan de 2e Kamer

Beste mensen,

Bij deze de laatste poging voor de tweede kamer stemming as dinsdag. We hebben iemand bereid gevonden deze brief aan ALLE leden van de tweede kamer te sturen.

Hier klikken om de brief aan de 2e kamer te lezen…

Read more on 2e Brief aan de 2e Kamer…

©2007 Archeus No comments yet, your thoughts are welcome