Thuisonderwijs op Aventurijn

De stichting Aventurijn heeft een afdeling thuisonderwijs. De kinderen die hier gebruik van maken zijn vrijgesteld van leerplicht. Dat wil zeggen dat de ouders van deze kinderen vrijstelling hebben aangevraagd van leerplicht bij de leerplichtambtenaar van de gemeente waar zij wonen. Vaak op basis van levensbeschouwing. Zij hoeven dus niet naar een reguliere school. Sterker nog, als zij ingeschreven worden op een reguliere school dan vervalt het recht op vrijstelling van leerplicht. Er zij...
More

Nieuwe school starten?

Vaak komen er mensen kijken op Aventurijn omdat zij zelf een school willen starten. Ik ben eens bij mijzelf te raden gegaan wat ik nieuwe initiatiefnemers voor een tips zou kunnen meegeven waardoor de slagingskans van het initiatief vergroot kan worden. Op mijn site www.artimedes.wordpress.com geef ik een aantal tips. Ik hoop dat je er wat aan hebt en dat het een kleine bijdrage kan zijn aan de opbouw van een gevarieerd en waardevol onderwijsaanbod in Nederland. Houd de website in de gaten, w...
More

Kindgebonden Onderwijs Budget

 Kindgebonden Onderwijs Budget petitie ondertekenen Alle kinderen, vertegenwoordigd door hun ouders/verzorgers in de leer-/kwalificatieplichtige leeftijd die geen gebruik maken van bekostigd onderwijs zouden in aanmerking moeten komen voor een Kindgebonden Onderwijsbudget (KOB) ter hoogte van het bedrag dat beschikbaar is voor elk kind in NL dat bekostigd onderwijs volgt. Waarom? Omdat ieder kind recht heeft op goed en passend onderwijs. Omdat er voor ieder kind in Nederland gelde...
More

Het ideale schoolkind

Als ouder valt het me op dat ouders graag trots zijn op hun kinderen. We gaan helemaal glimmen als ons kind iets bijzonders kan. Behalve als het om school gaat. Dan moeten ineeens alle kinderen hetzelfde (heel goed) kunnen. We schieten allemaal in de stress en liggen zelfs nachtenlang wakker als ons kind niet voldoet aan ‘de norm’. Maar wie bepaalt die norm nou eigenlijk? Bestaat er soms zoiets als het ideale schoolkind? Wie is dat dan? Is het een jongetje? Is het een meisje? Heeft het eigenl...
More

2e Brief aan de 2e Kamer

Beste mensen, Bij deze de laatste poging voor de tweede kamer stemming as dinsdag. We hebben iemand bereid gevonden deze brief aan ALLE leden van de tweede kamer te sturen. Hier klikken om de brief aan de 2e kamer te lezen... We kregen veel positieve ondersteuning van buitenlandse "collega" scholen. Enkele citaten bijgevoegd (ook naar de tweede kamer verzonden). Groeten, Hannah "Each of you who places a vote is a separate individual, each with the power to say no. Please think very carefu...
More