De 7 principes van Leonardo da Vinci

  • Curiosita: een onverzadigbaar nieuwsgierige benadering van het leven en een niet aflatend streven naar permanent leren.
  • Dimostrazione: een voornemen om kennis te toetsen aan ervaring; volharding en de bereidheid om van fouten te leren.
  • Sensazione: De voortdurende verfijning van de zintuigen, met name het zien, als middel om de ervaring te verlevendigen.
  • Sfumato: een bereidheid om dubbelzinnigheid, paradoxen en onzekerheid te verwelkomen.
  • Arte/Scienza: De ontwikkeling van het evenwicht tussen wetenschap en kunst, logica en verbeelding. Denken met beide hersenhelften.
  • Corporalita: Het streven naar gratie, handvaardigheid, conditie en houding.
  • Connesione: De erkenning en waardering van de onderlinge verbondenheid van alle dingen en verschijnselen. Systeemdenken.

Uit : "Denken als Da Vinci" door Michael J.Gelb

Posted in: Wist je dat....
Tagged: .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *