De stichting en de maatschap

De stichting Aventurijn heeft tot doel kinderen zoveel mogelijk in vrijheid te laten opgroeien. Zij geven de Maatschap voor levend leren opdracht het onderwijs vorm te geven. De maatschap ontplooit onder de naam Aventurijn o.a. de volgende activiteiten:

  • De school Aventurijn De school is een B3 school, goedgekeurd door de onderwijsinspectie, waardoor ingeschreven kinderen voldoen aan de leerplicht. Op deze website vindt u meer informatie hierover.
  • Afdeling thuisonderwijs. Kinderen die vrijstelling hebben van leerplicht kunnen op Aventurijn zijn en daar vanuit vrijheid leven en leren. (minimaal 4 dagen per week; kleuters beginnen met 2 dagen) Meer informatie: klik hier
  • Ondersteunende begeleiding. Aventurijn biedt aan volwassenen en kinderen ondersteunend begeleiding op diverse gebieden: Leren functioneren in de maatschappij, sociale vaardigheden, emotionele ondersteuning, praktische vaardigheden. De plaatsen hiervoor zijn beperkt en de werkdoelen worden in overleg met de hulpvrager en/of  de ouders opgesteld. Dit kan ook in de vorm van dagbesteding of individuele begeleiding. Het gaat in geval van dagbesteding om begeleide werkzaamheden in de  tuin, het gebouw of administratie.
  • PR De maatschap levend leren verzorgt de PR voor de school Aventurijn in de vorm van deze website en social media.

Voor meer informatie over de stichting Aventurijn klik hier

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *