De stichting

Alhoewel de school de belangrijkste activiteit is van de stichting Aventurijn, worden er vanuit de stichting nog een aantal andere activiteiten georganiseerd, en diensten aangeboden.

* Afdeling thuisonderwijs. Kinderen die vrijstelling hebben van leerplicht kunnen op Aventurijn zijn en daar vanuit vrijheid leven en leren. (minimaal 4 dagen per week; kleuters beginnen met 2 dagen) Meer informatie: klik hier

* Kenniscentrum Verrijkend Onderwijs  heeft ten doel nieuwe kennis over opvoeding en onderwijs voor een bredere doelgroep toegankelijk te maken.

* Ondersteunende begeleiding. Aventurijn biedt aan volwassenen en kinderen ondersteunende begeleiding op diverse gebieden: Leren functioneren in de maatschappij, sociale vaardigheden, emotionele ondersteuning, praktische vaardigheden. De plaatsen hiervoor zijn beperkt en de werkdoelen worden in overleg met de hulpvrager en/of  de ouders opgesteld. Dit kan ook in de vorm van dagbesteding of individuele begeleiding. Het gaat in geval van dagbesteding om begeleide werkzaamheden in de  tuin, het gebouw of administratie.

* Organiseren van lezingen en workshops op diverse gebieden die te maken hebben met de doelstellingen van de stichting: opvoeding/onderwijs, ecologisch bouwen, gezonde voeding, communicatie, bewustzijn, nieuwe energie etc. etc.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *