De stichting en de maatschap

De stichting Aventurijn heeft tot doel kinderen zoveel mogelijk in vrijheid te laten opgroeien. Hiertoe geeft zij de maatschap Aventurijn opdracht dit uit te voeren in de vorm van de school Aventurijn en het bijbehorende kenniscentrum verrijkend onderwijs. De maatschap ontplooit onder de naam Aventurijn o.a. de volgende activiteiten:

* Afdeling thuisonderwijs. Kinderen die vrijstelling hebben van leerplicht kunnen op Aventurijn zijn en daar vanuit vrijheid leven en leren. (minimaal 4 dagen per week; kleuters beginnen met 2 dagen) Meer informatie: klik hier

* Ondersteunende begeleiding. Aventurijn biedt aan volwassenen en kinderen ondersteunende begeleiding op diverse gebieden: Leren functioneren in de maatschappij, sociale vaardigheden, emotionele ondersteuning, praktische vaardigheden. De plaatsen hiervoor zijn beperkt en de werkdoelen worden in overleg met de hulpvrager en/of  de ouders opgesteld. Dit kan ook in de vorm van dagbesteding of individuele begeleiding. Het gaat in geval van dagbesteding om begeleide werkzaamheden in de  tuin, het gebouw of administratie.

* Organiseren van lezingen en workshops op diverse gebieden die te maken hebben met de doelstellingen van de stichting: opvoeding/onderwijs, ecologisch bouwen, gezonde voeding, communicatie, bewustzijn, nieuwe energie etc. etc.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *