Peuters: samen spelen?

Ik hoor ouders van een peuter vaak zeggen: “Hij is er écht aan toe hoor, om met andere kinderen samen te spelen….” Is dat werkelijk zo?

Ik denk dat er iets anders aan de hand is. Kinderen op deze leeftijd beginnen de wereld om zich heen te verkennen. Een baby begint met het onderzoeken van die wereld héél dichtbij. Bij een peuter wordt het interesse gebied al iets ruimer. Daar hoort de materie bij ( vooral lekker experimenteren) de dieren en ook de mensen. Ze vinden het fijn om met andere kinderen te zijn; te kijken wat er gebeurt, te ervaren wat zij doen.

Op deze leeftijd gebeurt dat nog geheel en al vanuit hun eigen leefwereldje. Langzaam worden er kleine stapjes tot contact maken gezet. Een golfbeweging; even naar de ander en dan weer terug naar het eigen spel. Als een ander kind dan het eigen spel verstoort, dan is dat heel erg moeilijk. In de loop der tijd zie je het kind groeien naar het vermogen om echt samen te spelen en vrienden te zijn: samen in de poppenhoek een verhaal uitspelen, communiceren, luisteren naar elkaar en wederzijds contact maken.

Vandaag was het weer zo mooi duidelijk: 4 peutertjes samen in de zandbak, maar ieder speelde alleen. Zo nu en dan ontmoetten zij elkaar en was er een kleine interactie. Van écht samenspelen was echt nog geen sprake.
Dat is zo mooi op deze leeftijd; de ontluikende interesse in de ander, maar nog geheel en al vanuit het eigen wereldje. Als dat er mag zijn, als dat ontdekt mag worden dan ontstaat er in een later stadium het vermogen tot werkelijk samen spelen.

Posted in: Algemeen.