Thuisonderwijs op Aventurijn

DSCF0381[1]

De stichting Aventurijn heeft een afdeling thuisonderwijs. De kinderen die hier gebruik van maken zijn vrijgesteld van leerplicht. Dat wil zeggen dat de ouders van deze kinderen vrijstelling hebben aangevraagd van leerplicht bij de leerplichtambtenaar van de gemeente waar zij wonen. Vaak op basis van levensbeschouwing. Zij hoeven dus niet naar een reguliere school. Sterker nog, als zij ingeschreven worden op een reguliere school dan vervalt het recht op vrijstelling van leerplicht.

Er zijn drie mogelijkheden binnen de afdeling thuisonderwijs:

De kinderen bezoeken Aventurijn wekelijks 

De vrijgestelde kinderen kunnen 2 – 5 dagen per week naar Aventurijn komen.  De stichting Aventurijn biedt deze kinderen de gelegenheid om in een andere omgeving dan thuis, te leren en te spelen op hun eigen wijze volgens de filosofie van Aventurijn. Als kinderen ouder worden krijgen zij doorgaans steeds meer behoefte om de wereld buiten hun eigen huis te gaan verkennen; andere kinderen, andere volwassenen en andere activiteiten.  De wijze van werken op Aventurijn sluit dan vaak mooi aan op het thuisonderwijs. Zeker als de ouders gekozen hebben voor un-schooling. Als de kinderen ingeschreven staan bij de afdeling thuisonderwijs van de Stichting Aventurijn behouden zij hun vrijstelling van leerplicht!

Het aantal dagen dat een vrijgesteld kind naar Aventurijn komt is afhankelijk van de leeftijd: Een kleuter kan beginnen met 2 dagen, voor een tiener is 4 dagen het minimum. Dit heeft te maken met de sociale processen op Aventurijn die een belangrijk onderdeel vormen van het onderwijs. Er wordt ons wel eens gevraagd of een thuisonderwijs kind minder frequent kan komen. Dat wij daar richtlijnen voor hebben opgesteld heeft te maken met het feit dat een belangrijk deel van de waarde van Aventurijn gaat over het samen zijn met anderen: er wordt een toneelstuk geoefend, er zijn uitstapjes gepland, er worden lesafspraken gemaakt, kinderen spelen een spel of bouwen een hut en willen daar de volgende dag mee verder. Een kind dat er te weinig is, mist dan de aansluiting met wat er gebeurt op Aventurijn. Onze ervaring is dat dit voor het kind zelf én de groep niet goed werkt. Hoe ouder het kind wordt, hoe meer dit mee gaat spelen, vandaar dat bij jonge kinderen 2 dagen per week wel kan, maar bij een tiener in principe 4 dagen aanwezigheid wordt gevraagd. Hoe de groei naar 4 dagen verloopt gedurende de jaren wordt in afstemming bepaald.

De kosten zijn afhankelijk van het aantal dagen dat het kind komt, en zijn in principe hetzelfde als de kosten voor de school.

L1040590

De ouders vragen ondersteuning bij het geven van thuisonderwijs

Als je het op je hebt genomen om je kind thuis te onderwijzen kan dit heel veel vragen oproepen. Je trekt veel met je kind op en bent leraar en ouder tegelijk. Vaak zal je omgeving ook nogal wat commentaar hebben op het feit dat je kind geen school bezoekt. Soms is het dan best fijn om met iemand te praten die even van de buitenkant naar de situatie kan kijken en die je ondersteunt in de weg die je hebt gekozen. Dit kan op Aventurijn  in de vorm van oudergesprekken. Deze gesprekken kunnen gaan over puur didactische onderwerpen, maar ook over meer pedagogische zaken. De kosten voor deze consulten zijn €60,- /u

De ouders hebben vragen over de juridische kanten van thuisonderwijs

Je krijgt als ouder die vrijstelling van leerplicht vraagt ineens te maken met wetten, regels, leerplichtambtenaren etc. Dat is soms best verwarrend. Op Aventurijn is er de mogelijkheid ondersteuning te krijgen van A.M. de Vos.  Voor meer informatie en kosten kunt u contact met ons opnemen.

Posted in: Algemeen, Regelgeving.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *