De 7 principes van Leonardo da Vinci

Curiosita: een onverzadigbaar nieuwsgierige benadering van het leven en een niet aflatend streven naar permanent leren. Dimostrazione: een voornemen om kennis te toetsen aan ervaring; volharding en de bereidheid om van fouten te leren. Sensazione: De voortdurende verfijning van de zintuigen, met name het zien, als middel om de ervaring te verlevendigen. Sfumato: een bereidheid om dubbelzinnigheid, paradoxen en onzekerheid te verwelkomen. Arte/Scienza: De ontwikkeling va...
More

Op Avontuur met de Romeinen

Op Avontuur met de Romeinen
Ter gelegenheid van het toneelstuk “Als ik later keizer ben...” hebben leerlingen en begeleiders een boekje gemaakt over de Romeinen. Hierin leer je spelenderwijs: hoe je je eigen Romeinse kleding kunt maken (inclusief schoenen!); hoe je zelf een zwaard maakt wat net echt is maar toch veilig om mee te vechten; hoe je telt op z’n Romeins; hoe je spreekt op z'n Romeins (zo makkelijk heb je nog nooit Latijn geleerd!); wat de Romeinen aten; hoe je zelf enkele van deze recepten kunt ...
More

Gelijke kansen, gelijke lessen?

Omslagafbeelding van het boek Op Avontuur met een vernieuwende school
Participatie, gelijke rechten, adaptief onderwijs, ontwikkelingsgericht onderwijs… Het zijn allemaal nieuwe termen en ontwikkelingen om het bestaande onderwijs systeem te verbeteren, een nieuw jasje te geven. Hannah de Vos-Beckers is ervan overtuigd dat juist dat huidige systeem het probleem is. Zij koos ervoor een nieuwe vorm van onderwijs neer te zetten, vrij van alle overheidsbemoeienis: Aventurijn. Na ruim 9 jaar pionieren beschrijft zij vanuit haar ervaring hoe kinderen leren als je h...
More

Uit “Slik gerust een krijtje in”

Aventurijn. Sebastiaan, Arthur en Guus gaan elke dag naar school. "Nee," zei de leerplichtambtenaar, "dat gaan ze niet." "Jawel hoor," zei hun vader, "ze gaan naar Aventurijn." "Toch krijgt u een boete." "Waarom?" "Omdat Aventurijn geen school is." "Wie zegt dat?" "Ik. De inspecteur van het basisonderwijs heeft het onderzocht. En Aventurijn voldoet niet aan alle eisen." Een tijdje na dit gesprek moest de vader van Sebastiaan, Arthur en Guus bij de rechter komen. Dat w...
More