Aventurijn Informail

Beste mensen, Het is alweer herfstvakantie. De tijd en de ontwikkelingen gaan snel. Er komen steeds meer reacties op de mogelijkheid voor kinderen die thuisonderwijs volgen om een aantal dagen mee te draaien. Sommigen maken gebruik van de strippenkaart, anderen komen een of meer dagen vast naar school. De belangstelling voor de school neemt nog steeds toe. De ouder-peutergroep heeft op 6 november haar eerste bijeenkomst (er is nog plaats). Wij groeien steeds meer richting middelbare school...
More