Welkom

Aventurijn is een democratische school waar kinderen leren van wat het leven te bieden heeft. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen unieke wijze en wordt daarin gehoord en gezien. We zijn een kleine school: dit betekent dat er veel ruimte is om ieder kind te begeleiden. Onze oud-leerlingen stromen door naar opleidingen in het mbo, hbo of universiteit. Ook zonder vmbo-diploma is mbo-onderwijs te volgen, is onze ervaring.

Onderstaande uitgangspunten zijn kenmerkend voor het onderwijs op Aventurijn

* Op Aventurijn kunnen kinderen naadloos doorontwikkelen van 4-18 jaar.

* Een evenwichtige sociaal-emotionele ontwikkeling is voorwaarde om te leren en te leven.

* De omgeving op Aventurijn is zoveel mogelijk een afspiegeling en verlenging van het gewone samen leven.

* Op Aventurijn gaan wij uit van het idee dat ieder mens recht heeft op zijn eigen ontwikkeling.

* Volwassenen en kinderen zijn gelijkwaardig.

* Op Aventurijn gaan we uit van een voorbereide omgeving.

* De natuur is een essentieel en vanzelfsprekend onderdeel van het leven op Aventurijn.

* Kunst is belangrijk.

* Aventurijn is een kleine school.

* Aventurijn krijgt geen subsidie, maar is wel goedgekeurd door de onderwijsinspectie.

* Er is een afdeling thuisonderwijs.

Meer weten? Klik hier

Posted in: Geen categorie.