Leren van het leven: hoe?

 

Een kind leert lopen omdat het om zich heen mensen ziet lopen. Het valt, staat op, valt weer, probeert nog eens, net zolang tot het lukt. Niemand zal het in zijn hoofd halen om het kind te vertellen dat het zijn ene voet voor de andere moet zetten, niet te ver voorover moet leunen en vooral niet door de knieën moet gaan. Het kind leert al doende. Het ene kind eerder dan het andere.

Deze leerdrang, die ieder kind van nature heeft willen wij op Aventurijn ook na het vierde jaar ruimte geven. Dat betekent dat de kinderen zelf aangeven wanneer ze aan nieuwe stappen toe zijn.

Van de begeleiders vraagt dit een continue observatie om de vaak nonverbale vragen te onderkennen. Ieder kind gaat dus zijn eigen individuele leerweg en wordt begeleid bij het zelfstandig vormgeven daaraan.

Uiteraard is er sprake van een aantrekkelijke leeromgeving, waar materiaal en activiteiten uitdagend zijn en vragen oproepen. Naast de meer gebruikelijke materialen is er ook een keuken, een moestuin, dieren, veel groen en gaan de kinderen ook wel op excursie. 

 

Kinderen leren vooral als zij gemotiveerd zijn. Motivatie komt vaak voort uit betrokkenheid en de functionaliteit van de te leren stof. Een boekje lezen omdat het moet van de juf over een onderwerp dat je niet interesseert is erg moeilijk, een recept lezen omdat je koekjes wilt bakken is een grote uitdaging.

smeden

Kinderen op Aventurijn leren van het leven. Er wordt zoveel mogelijk uitgegaan van praktisch leren. De dingen zelf doen, en kijken bij werkende volwassenen. Als kinderen voldoende gespeeld en geëxperimenteerd hebben is veel kennis aanwezig. Het overbrengen naar een abstracter niveau is dan nog een kleine stap, en snel gemaakt.

De creatieve ontwikkeling is van groot belang. Door de kinderen veel kunstzinnige activiteiten aan te bieden, kan er niet alleen geleerd worden (gedichten schrijven, Egyptische reliëfs hakken, geometrische vormen plakken), maar wordt ook de creatieve intelligentie ontwikkeld. Deze is een belangrijke voorwaarde voor de cognitieve intelligentie. Slechts een creatief mens kan inspelen op de veranderende omstandigheden die de toekomst zeker zal brengen.

Ook de motorische ontwikkeling verdient aandacht. De meeste kinderen leren tot ongeveer hun achtste jaar vooral via de motoriek. Gedwongen stil zitten hoort van nature niet bij kinderen. De kinderen op Aventurijn zijn fysiek (en dus mentaal) veel in beweging. Dat er voldoende ruimte aan de fysieke ontwikkeling gegeven wordt komt de cognitieve ontwikkeling uiteindelijk ten goede.

Respect voor jezelf, elkaar en je omgeving zijn voorwaarden voor een evenwichtige ontwikkeling. Luisteren naar elkaar, oplossingen zoeken voor gerezen problemen zijn zaken waar aandacht aan besteed wordt.

 

 

Scholen en mensen die ons inspireren: Rebeca en Mauricio Wild, Sudburry Valley school, A.S.Neill, Montessori, Steiner, Reggio Emilia, Gardner en vele anderen.

Aventurijn is een kleine particuliere school, waar avontuurlijk leren van het leven centraal staat!

Wilt U meer weten over deze vorm van vernieuwend onderwijs, dan kunt u contact met ons opnemen . Ook worden er regelmatig informatie bijeenkomsten georganiseerd.

One thought on “Leren van het leven: hoe?

Comments are closed.