Informatiemiddag 18 November 2021

Informatiemiddag 18 November 2021
De eerstvolgende informatiemiddag  is op 18 November. De middag vindt live plaats op school. We beginnen om 15.00u. De kosten voor deze middag zijn €7,50. U kunt dit bedrag overmaken naar: stichting Aventurijn:NL97RABO0336768923  ovv informatiemiddag. Graag aanmelden van te voren via : Hannah@aventurijn.org Mensen die overwegen hun kind aan te melden op Aventurijn, volgens eerst...
More

Verrijkingsjaar voor jongeren.

Verrijkingsjaar voor jongeren.
Er zijn steeds meer jongeren die tussen wal en schip vallen; op school werken ze toe naar een diploma in de veronderstelling dat dat de enige route tot succes is. Succes wordt dan vaak gezien als toegelaten worden op een opleiding en daar weer verder gaan met studeren voor...alweer een diploma. Met dat diploma hopen ze kans te maken op een baan. Herken je dat? Maar wat nou als al die druk maakt...
More

Levensbeschouwing

Levensbeschouwing
  Aventurijn is ontstaan vanuit het idee dat ieder mens hier op aarde komt met een "plan". Wat dat is weet niemand nog. Om het kind de gelegenheid te geven zich volgens zijn eigen "ziels plan" te ont-wikkelen is een rijke voorbereide omgeving nodig, waar het kind de vrijheid krijgt om op zijn eigen wijze te groeien. Uit deze levensbeschouwing ontstaat dan een onderwijsvorm zoals dat op Ave...
More

Aventurijn: democratisch?

Aventurijn: democratisch?
Dit is een vraag die regelmatig terugkomt op informatiemiddagen. Immers het onderwijs op Aventurijn lijkt zo anders dan op andere democratische scholen in Nederland. Dat klopt. Toen wij in 2000 de school oprichtten hadden wij nog nooit gehoord van democratisch onderwijs. Vanuit onze levensbeschouwing ontstond een school:  een school waar écht naar kinderen zou worden geluisterd; verbaal en...
More