Levensbeschouwing

Levensbeschouwing
  Aventurijn is ontstaan vanuit het idee dat ieder mens hier op aarde komt met een "plan". Wat dat is weet niemand nog. Om het kind de gelegenheid te geven volgens zijn eigen "ziels plan" te ont-wikkelen is een rijke voorbereide omgeving nodig, waar het kind de vrijheid krijgt om op zijn eigen wijze te groeien. Uit deze levensbeschouwing ontstaat dan een onderwijsvorm zoals dat op Aventuri...
More

Informatiemiddag 12 juni, 29 juni

Informatiemiddag 12 juni, 29 juni
Op 12 juni en 29 uni zijn er weer een informatiemiddagen op Aventurijn. In verband met de regelgeving is het van belang je van te voren aan te melden, zodat de groep niet al te groot wordt. Deze infomiddag is alleen bestemd voor ouders die overwegen Aventurijn als school voor hun kind te kiezen. Mocht je om andere redenen geïnteresseerd zijn in Aventurijn, dan kan je een mail sturen via deze s...
More

Aventurijn: democratisch?

Aventurijn: democratisch?
Dit is een vraag die regelmatig terugkomt op informatiemiddagen. Immers het onderwijs op Aventurijn lijkt zo anders dan op andere democratische scholen in Nederland. Dat klopt. Toen wij in 2000 de school oprichtten hadden wij nog nooit gehoord van democratisch onderwijs. Vanuit onze levensbeschouwing ontstond een school:  een school waar écht naar kinderen zou worden geluisterd; verbaal en...
More