10 kenmerken van Aventurijn

AVENTURIJN: AL SINDS 2000 VERNIEUWEND ONDERWIJS!

IMG_0798

Aventurijn is een kleine school waar kinderen leren van wat het leven te bieden heeft. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen unieke wijze en wordt daarin gehoord en gezien. Onderstaande uitgangspunten zijn kenmerkend voor het onderwijs op Aventurijn

* Op Aventurijn kunnen kinderen naadloos doorontwikkelen van 4-18 jaar.

* Een evenwichtige sociaal-emotionele ontwikkeling is voorwaarde om te leren en te leven.

* Er is veel ruimte binnen en buiten.

* Op Aventurijn gaan wij uit van het idee dat ieder mens recht heeft op zijn eigen ontwikkeling.

* Volwassenen en kinderen zijn gelijkwaardig, maar niet gelijk.

* Op Aventurijn gaan we uit van een rijke voorbereide omgeving.

* De natuur is een essentieel en vanzelfsprekend onderdeel van het leven op Aventurijn, net als kunst.

* Aventurijn is een kleine school.

* Aventurijn krijgt geen subsidie, maar is wel goedgekeurd door de onderwijsinspectie.

* Er is een afdeling thuisonderwijs.

Nog meer weten over onze pedagogische visie? Klik hier!

Wil je deze punten wat meer uitgewerkt zien? Klik dan hier