Wat Aventurijn uniek maakt

 

Aventurijn is een kleine school. Dit betekent dat er veel ruimte is om ieder kind te begeleiden. Onze visie in één zin: kinderen willen altijd leren wat ze nodig hebben in hun leven. Onze oud-leerlingen stromen door naar opleidingen in het mbo, hbo of universiteit. Ook zonder vmbo-diploma is mbo-onderwijs te volgen, is onze ervaring.

DSCF1070

Er is duidelijk een ontwikkeling bezig in onderwijsland: steeds meer scholen gaan zien dat er andere dingen gevraagd worden van de kinderen dan alleen ‘de kennisvakken’. Overal duiken nieuwe initiatieven op. Bekostigde scholen gaan zich meer richten op natuurlijk leren, onderzoekend leren, democratisch leren of juist meer richting antroposofie etc. De kinderen krijgen steeds meer zeggenschap over hun eigen leerweg.

Dit is natuurlijk een hele mooie ontwikkeling! Voor ouders die een school zoeken voor hun kind is het echter vaak lastig de verschillen te zien en daarop een keuze te baseren. Op het eerste gezicht lijkt het allemaal een beetje op elkaar en dan gaan de argumenten van kosten en afstand een grotere rol spelen.

Het gaat te ver om hier te beschrijven waarin Aventurijn verschilt van al die individuele nieuwe initiatieven, daarom zal ik proberen aan te geven wat Aventurijn uniek maakt.

DSCF1045* Op Aventurijn gaan wij uit van het idee dat ieder mens recht heeft op zijn eigen ontwikkeling. Dus ook ieder kind. Er is niemand die een ander kan en mag dwingen tot het leren van bepaalde zaken. Kinderen willen altijd leren wat ze nodig hebben, vanuit hun eigen nieuwsgierigheid. Uit dit principe volgt een onderwijsvisie die gericht is op ontwikkeling van de mens in al zijn facetten. Er is dus geen van bovenaf opgelegd einddoel waar kinderen via keuzes uiteindelijk heen geleid worden. Geen standaardtesten en toetsen. Geen enkel vakgebied is belangrijker dan het ander.

* De omgeving op Aventurijn is zoveel mogelijk een afspiegeling en verlenging van het gewone samen leven. Je kunt er spelen, zingen, lezen, luisteren, kletsen, chillen, werken etc. De kinderen leren door te leven met elkaar en met de volwassenen. Leren vanuit natuurlijk contact met de mensen en dingen om je heen. Leren vanuit verbondenheid, verwondering, interesse en enthousiasme.L1040772

* Volwassenen en kinderen zijn gelijkwaardig. Ieder is in een andere ontwikkelingsfase en heeft daarbij andere verantwoordlijkheden en mogelijkheden. Dit betekent dat de volwassenen hun autoriteit ontlenen aan wie zij zijn als mens, en niet aan hun functie. Zij zijn voorbeeld voor de kinderen in de manier waarop zij in het leven staan, maar ook bijvoorbeeld door wat zij te bieden hebben. Er zijn scholen waar de volwassenen als het ware boven de kinderen staan, en scholen waar de kinderen het voor het zeggen hebben. Op Aventurijn proberen wij uit te gaan van gelijkwaardigheid.

* Op Aventurijn worden wel activiteiten en lessen aangeboden. Wij noemen dit de voorbereide omgeving. Kinderen zijn echter vrij om hier al dan niet aan deel te nemen. Ook is het mogelijk dat kinderen zelf initiatief nemen en vragen om lessen of activiteiten. Er is een constante dynamiek en afstemming tussen aanbod en vraag, tussen vrijheid en verantwoordelijkheid en tussen jezelf en de ander.

* Er is veel aanbod op creatief gebied. Kinderen schilderen, zingen, dansen en bedenken oplossingen voor allerlei vraagstukken. Kunst en creativiteit zijn vanzelfsprekende onderdelen van het leven op Aventurijn. Kunst en creativiteit zijn essentieel als je het hebt over cognitieve en sociaal-emotionele intelligentie.DSCF0827

* Een evenwichtige sociaal-emotionele ontwikkeling is voorwaarde om te leren en te leven. Er is veel aandacht voor alle aspecten die hiermee te maken hebben. In de vorm van spelletjes, oefeningen, individuele en groepsgesprekken etc. Met de tieners wordt er regelmatig gewerkt aan de bewustzijnsontwikkeling: wie ben ik, waar sta ik, hoe ga ik om met mijn kwaliteiten en uitdagingen?

* Op Aventurijn kunnen kinderen naadloos doorontwikkelen. Er is geen vaste overgang van Basisonderwijs naar Voortgezet onderwijs.

* Aventurijn is een kleine school. Dit betekent dat er veel ruimte is om ieder kind te begeleiden. Onze oud-leerlingen stromen door naar opleidingen in het mbo, hbo of universiteit (de laatste via colloquium doctum). NB: ook zonder vmbo-diploma is mbo-onderwijs te volgen. De opleiding in kwestie kijkt vooral of een leerling een bepaald niveau heeft in rekenen, Engels en Nederlands. Onze oudleerlingen vallen op door hun intrinsieke motivatie en zelfbewuste houding. Maar ook op de cognitieve vakken blijken zij goed te presteren.DSCF0797

* De natuur is een essentieel en vanzelfsprekend onderdeel van het leven op Aventurijn. Een groot buitenterrein waar de kinderen de hele dag kunnen zijn; een biologische moestuin, dieren en natuurlijk het bos vlakbij. Dit maakt dat kinderen als vanzelf in aanraking komen met seizoenen, dieren, verwondering, rust, bomen klimmen etc.

* Om dit alles mogelijk te maken willen wij zo veel mogelijk ruimte om onze visie vorm te geven. Dit kan momenteel alleen nog door een B3-school te zijn: minimaal inspectietoezicht, maar geen subsidie. Er wordt gewerkt aan mogelijkheden om het schoolgeld zo laag mogelijk te houden. Het is tevens mogelijk dat kinderen met vrijstelling van leerplicht worden ingeschreven bij de afdeling thuisonderwijs.

Er is natuurlijk nog veel en veel meer waarin Aventurijn verschilt van andere scholen. Kijk ook eens bij de veelgestelde vragen.

Staat je vraag er niet bij, of wil je meer specifiek antwoord, schroom niet je vraag te mailen, of kom naar een informatiebijeenkomst.

Posted in: Algemeen, blog schoolleider.

One thought on “Wat Aventurijn uniek maakt

  1. Wauw…… Ik krijg kippenvel als ik dit lees….ik ben zelf docent op een school voor zeermoeilijk lerende kinderen . Ik probeer zoveel mogelijk les te geven op een andere manier maar loop spaak op het stramien van het onderwijs gesubsidieerd door de staat. Ik heb een onderwijsbevoegdheid voor het geven van maatschappijleer maar geef op mijn school verschillende lessen. Mijn kinderen hebben les gekregen op de vrije school. Op het middelbaar onderwijs loopt het met mijn jongste zoon spaak. Hij kan zich niet vinden in het schoolsysteem. Voelt zich vernederd en wordt als licht getinte jongen gediscrimineerd. Hij zit nu thuis . Kunt u mij meer informatie toesturen over de (on) mogelijkheden om mijn kind aan te melden voor deze school en om op deze school als docent te werken ?

    Hartelijke groet

    Willeke Hoek

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *