wachtlijst 2023/2024

 
Het is fijn te weten dat zoveel mensen graag een plekje voor hun kind op Aventurijn wensen. Het is daarnaast altijd pijnlijk om een “nee” te moeten verkopen.
 
De afgelopen tijd hebben wij geïnventariseerd welke kinderen op school blijven, en waar ruimte ontstaat voor nieuwe kinderen. Bijna alle kinderen die er vorig schooljaar waren zijn ook dit jaar weer van de partij.
 
Dat betekent dat er niet per direct nieuwe kindplaatsen vrij komen.
 
Wel verwachten wij dat er kinderen in de loop van komend schooljaar door gaan schuiven naar een volgende groep. Dat betekent dat er in de loop van het jaar ruimte kan gaan ontstaan bij de jongsten.
 
Tevens zijn wij aan het onderzoeken of er financiële middelen gevonden kunnen worden om een extra ruimte klaar te maken voor een nieuwe groep.
 
Misschien ook goed je het volgende te realiseren:
 
Wij merken dat er ook een aantal kinderen aangemeld worden met een extra zorgvraag. Wij zullen bij intake daarbij heel goed in de gaten moeten houden of wij die zorg kunnen bieden en of dit niet ten koste zal gaan van de kinderen die al op Aventurijn zijn. Sommige zorgen verdwijnen met een ander onderwijssysteem, maar soms is er echt meer nodig. Daar kunnen wij helaas niet altijd voor zorgen.
 
Mocht je je kind op de wachtlijst willen plaatsen dan is het van belang naar een informatie middag te komen. Het intake gesprek en proefdraaien vindt pas plaats als er zicht is op een plekje. Mocht je op de korte termijn een plek zoeken voor je kind dan raden wij je aan elders te gaan kijken.
 
Posted in: Algemeen.