wachtlijst 2024/25

 
Het is fijn te weten dat zoveel mensen graag een plekje voor hun kind op Aventurijn wensen. Het is daarnaast altijd pijnlijk om een “nee” te moeten verkopen.
 
Wij zijn momenteel aan het onderzoeken of er een groep bij kan komen en waar in de bestaande groepen ruimte gaat ontstaan. Op dit moment verwachten wij dat er vooral ruimte gaat ontstaan bij de kleuters en de oudere tieners (14+)
Bij de andere leeftijdsgroepen is dat nog in beweging.
 
Misschien ook goed je het volgende te realiseren:
 
Wij merken dat er ook een aantal kinderen aangemeld worden met een extra zorgvraag. Wij zullen bij intake daarbij heel goed in de gaten moeten houden of wij die zorg kunnen bieden en of dit niet ten koste zal gaan van de kinderen die al op Aventurijn zijn. Sommige zorgen verdwijnen met een ander onderwijssysteem, maar soms is er echt meer nodig. Daar kunnen wij helaas niet altijd voor zorgen.
 
Mocht je je kind op de wachtlijst willen plaatsen dan is het van belang naar een informatie middag te komen. Het intake gesprek en proefdraaien vindt pas plaats als er zicht is op een plekje.
Posted in: Algemeen.