Het opzetten van een B3 school

Regelmatig komen er mensen op Aventurijn met vragen over het opzetten van een B3 ( staatsvrije) school; Waar moet je rekening mee houden en wat kan je tegenkomen? Donderdagavond 20 mei is er een digitale zoom-bijeenkomst over dit onderwerp. Hannah de Vos-Beckers zal die avond haar kennis en ervaringen delen. Onderwerpen die aan bod zullen komen: * Hoe begin je, wat moet je weten, kunnen en verzorgen. * Welke documenten wil de inspectie zien en aan welke eisen moeten die voldoen * ...
More

Wat biedt Aventurijn aan jongeren?

Op Aventurijn valt voor de jongeren een groot deel van de onnatuurlijke, opgelegde druk weg. Kinderen/jongeren kunnen vanuit ontspanning lerend leven en leren omgaan met druk die er altijd wel een beetje is (of ze zichzelf opleggen). De jongeren worden begeleid/gecoacht bij het leren leren, leren omgaan met weerstanden, omgaan met elkaar. Daarbij wachten we niet tot het kind vraagt, maar reiken we het ook de hand; gaan naar het kind toe. Bijvoorbeeld; vorig jaar behaalde een van de jongeren b...
More

Wat na Aventurijn?

Als jongeren tot hun vervolgopleiding op Aventurijn blijven zien we dat zij vanaf een jaar of 15 gericht gaan kijken wat zij na Aventurijn willen. Wij adviseren dan naar open dagen te gaan van vervolgopleidingen. Hierdoor krijgen zij een beeld van de mogelijkheden en gaat hun aanwezigheid op Aventurijn meer richting krijgen. Hun vragen en activiteiten krijgen meer vorm. Onze ervaring is dat jongeren vanuit Aventurijn een zeer goede aansluiting vinden op het MBO onderwijs, zonder dat zij daarv...
More

Informatieavond 20 mei 2021

De eerstvolgende digitale informatieavond voor ouders wordt na de meivakantie gepland, dus houd de site in de gaten. Omdat er een toenemende vraag is naar informatie van mensen die een school willen oprichten is er op 20 mei een avond speciaal voor deze doelgroep: kosten €10,- per persoon ( overmaken naar NL97 RABO0336768923 stichting Aventurijn ovv van info-avond B3 scholen) Als je een mail stuurt via dit mailadres krijg je een zoomlink toegestuurd. Graag kort vermelden in welke avond je g...
More