Wat na Aventurijn?

Als jongeren tot hun vervolgopleiding op Aventurijn blijven zien we dat zij vanaf een jaar of 15 gericht gaan kijken wat zij na Aventurijn willen. Wij adviseren dan naar open dagen te gaan van vervolgopleidingen. Hierdoor krijgen zij een beeld van de mogelijkheden en gaat hun aanwezigheid op Aventurijn meer richting krijgen. Hun vragen en activiteiten krijgen meer vorm.

Onze ervaring is dat jongeren vanuit Aventurijn een zeer goede aansluiting vinden op het MBO onderwijs, zonder dat zij daarvoor een standaard VMBO diploma hebben hoeven afronden. Soms hebben zij een intake gesprek omdat de opleiding Aventurijn nog niet kent. Soms hebben wij een gesprek met de opleiding om aan te geven waar de kwaliteiten van de betreffende leerling zitten. De leerling kan een diploma Aventurijn behalen: zij doen dan in overleg een passende eindopdracht. Bij het diploma komt dan een bijlage waarbij wij aangeven wat de leerling hier heeft gedaan en welk denk niveau hij/zij heeft. Het toewerken naar een diploma is voor de leerlingen een mooie uitdaging met een feestelijk resultaat. Zij mogen trots zijn op het feit dat zij hun tijd op Aventurijn hebben afgerond. Voor de vervolgopleidingen geeft dit diploma meer informatie en het geeft aan dat de leerling constructief is bezig geweest. Ook schrijven wij een overdrachtverslag als dat zinvol is.

Wij horen alleen maar positieve berichten terug van de opleidingen; de oudleerlingen zijn zeer gemotiveerd, kunnen goed, gelijkwaardig communiceren, en functioneren daarnaast goed op niveau of zelfs hoger.

Na het MBO kan een leerling doorstromen naar HBO, na het eerste jaar HBO is een overstap naar de universiteit mogelijk.

Wil een leerling een HBO-kunstopleiding doen dan is het mogelijk om na het 18e jaar, een toelatingsexamen, een HBO toets te doen. Na het eerste jaar HBO-kunst is ook doorstroming naar universiteit mogelijk.

Direct naar de universiteit of HBO kan na het 21e levensjaar. De student doet dan een toelatingsexamen voor een aantal vakken. Voor een aantal leerlingen is het zeer verrijkend om na hun 18e eerst nog een paar jaar de wereld in te trekken of te werken, cursussen in het buitenland te doen etc.

Hierboven beschreef ik de route die mogelijk is als de leerling volledig kiest voor Aventurijn: leren van het leven, en dat wat nodig is.

Er zijn ook leerlingen die het fijn vinden om de vakken te bestuderen zoals dat in het regulier onderwijs ook gaat. Zij kunnen dan via staatsexamens deelcertificaten halen, of een gewoon diploma: VMBO, HAVO, VWO. Het is van belang te weten dat dit veel eigen inzet, discipline en motivatie vraagt. Ouders kunnen er voor kiezen dat via een NHA/LOI studie te doen, waarbij de leerling op Aventurijn ondersteund wordt. Er zijn ook leerlingen die alleen met begeleiding vanuit Aventurijn een staatsexamen hebben behaald. Weet wel dat dit alleen succesvol is als de motivatie écht uit de leerling komt, en niet uit de buitenwereld die toch nog verwachtingen/angsten heeft. Ook zijn hier extra ( examen) kosten aan verbonden.

Welke route er ook wordt gekozen; het gaat om het bewandelen van het pad en wat dat het kind brengt op alle lagen van het leven, niet alleen het eindresultaat!

 

 

meer lezen?

Wat biedt Aventurijn aan jongeren? 

Jongeren 13-18

Loslaten of vrijlaten?

 

voorbeelden:

MBO:o.a.programmeren, dans, muziek, theoretische biologie, wildlife, steward, design

HBO: o.a. biologie, mime, conservatorium, sportkunde

Universiteit: o.a. electrotechniek, filosofie

Eigen leerweg: o.a. webdesign, catering.

 

 

Posted in: Algemeen.