Wat biedt Aventurijn aan jongeren?

Op Aventurijn valt voor de jongeren een groot deel van de onnatuurlijke, opgelegde druk weg. Kinderen/jongeren kunnen vanuit ontspanning lerend leven en leren omgaan met druk die er altijd wel een beetje is (of ze zichzelf opleggen).

De jongeren worden begeleid/gecoacht bij het leren leren, leren omgaan met weerstanden, omgaan met elkaar. Daarbij wachten we niet tot het kind vraagt, maar reiken we het ook de hand; gaan naar het kind toe. Bijvoorbeeld; vorig jaar behaalde een van de jongeren binnen één jaar zijn HAVO economie examen ( met een goed cijfer) doordat de begeleider samen met hem op weg is gegaan. Daarvoor is niet altijd een vakdocent nodig, of vijf jaar les, maar wel iemand die naast de tiener het pad bewandelt.

Er is veel letterlijke en figuurlijke ruimte. Zoek daarbij je eigen ruimte en plek, dat is de mogelijkheid en soms ook de uitdaging.

Er is gelegenheid voor maatwerk, kleinschalig, individueel, persoonlijke begeleiding in het ontwikkelingsproces.

Het is van belang te leren om de kennis om te zetten in handvatten voor je leven. Bijvoorbeeld: Geschiedenis gaat niet alleen om de feiten, maar om het leren verbanden leggen, het herkennen van gebeurtenissen etc. Zo heeft het je eigen maken van welk vak dan ook, zijn letterlijke betekenis, maar ook zijn diepere lagen waar je je hele leven baat bij hebt.

Leven in het nu: het omarmen van het niet weten en omgaan met onzekerheden voor de toekomst, leren onderweg te zijn.

Het is een kleine groep. Dat betekent dat er niet altijd iemand is die precies even oud is. Onze ervaring is dat juist doordat de groep klein is, de leerlingen wel moeten leren omgaan met de anderen, ook al is het niet je beste vriend. Daardoor verdiepen relaties zich en is er mogelijkheid tot groei. Vaak zien we jongeren die eerst moeite hadden met elkaar, later goede vrienden worden. Dat vraagt vertrouwen van ouders en jongeren. Soms lijkt een grote groep makkelijker; dan kan je je vrienden uitkiezen en de mensen waarmee het lastiger is, links laten liggen. Hier moet je het contact wel aangaan. Op deze manier leren de jongeren elkaar te respecteren, verder te kijken dan de eerste indruk en verschillende kanten van elkaar leren kennen.

De jongeren zijn deel van de gemeenschap op Aventurijn, zij hebben hun eigen ruimte maar het betekent ook dat zij omgaan met de jongere kinderen. Zij zijn voorbeeld voor hen en worden er ook op aangesproken als dat voorbeeld wat positiever zou kunnen. We zien vaak de kinderen van diverse leeftijd door elkaar spelen en werken. Dit is zeer verrijkend voor allemaal.

meer lezen?

Wat na Aventurijn?

jongeren 13-18

loslaten of vrijlaten?

Posted in: Algemeen.