Welkom bij Aventurijn!

Aventurijn in het kort:

* Op Aventurijn gaan wij uit van het idee dat ieder mens recht heeft op zijn eigen ontwikkeling. Dus ook ieder kind. Er is niemand die een ander kan en mag dwingen tot het leren van bepaalde zaken. Kinderen willen altijd leren wat ze nodig hebben, vanuit hun eigen nieuwsgierigheid. Uit dit principe volgt een onderwijsvisie die gericht is op ontwikkeling van de mens in al zijn facetten. Er is dus geen van bovenaf opgelegd einddoel waar kinderen via keuzes uiteindelijk heen geleid worden. Geen standaardtesten en toetsen. Geen enkel vakgebied is belangrijker dan het ander.

* Op Aventurijn kunnen kinderen naadloos doorontwikkelen. Er is geen vaste overgang van Basisonderwijs naar Voortgezet onderwijs. Kinderen van3-18 jaar kunnen terecht op Aventurijn. Er zijn geen verplichte testen of toetsen.

* Een evenwichtige sociaal-emotionele ontwikkeling is voorwaarde om te leren en te leven. Er is veel aandacht voor alle aspecten die hiermee te maken hebben. In de vorm van spelletjes, oefeningen, individuele en groepsgesprekken etc. Met de tieners wordt er regelmatig gewerkt aan de bewustzijnsontwikkeling: wie ben ik, waar sta ik, hoe ga ik om met mijn kwaliteiten en uitdagingen?

* De omgeving op Aventurijn is zoveel mogelijk een afspiegeling en verlenging van het gewone samen leven. Je kunt er spelen, zingen, lezen, luisteren, kletsen, chillen, werken etc. De kinderen leren door te leven met elkaar en met de volwassenen. Leren vanuit natuurlijk contact met de mensen en dingen om je heen. Leren vanuit verbondenheid, verwondering, interesse en enthousiasme.

* Volwassenen en kinderen zijn gelijkwaardig. Ieder is in een andere ontwikkelingsfase en heeft daarbij andere verantwoordlijkheden en mogelijkheden. Dit betekent dat de volwassenen hun autoriteit ontlenen aan wie zij zijn als mens, en niet aan hun functie. Zij zijn voorbeeld voor de kinderen in de manier waarop zij in het leven staan, maar ook bijvoorbeeld door wat zij te bieden hebben.

* Op Aventurijn gaan we uit van een voorbereide omgeving. Een voorbereide omgeving die kinderen uitdaagt om aan de slag te gaan: natuur, dieren, boeken, materialen etc. Er worden ook activiteiten en lessen aangeboden. Kinderen zijn echter vrij om hier al dan niet aan deel te nemen. Ook is het mogelijk dat kinderen zelf initiatief nemen en vragen om lessen of activiteiten. Er is een constante dynamiek en afstemming tussen aanbod en vraag, tussen vrijheid en verantwoordelijkheid en tussen jezelf en de ander.

* De natuur is een essentieel en vanzelfsprekend onderdeel van het leven op Aventurijn. Een groot buitenterrein waar de kinderen de hele dag kunnen zijn; een biologische moestuin, dieren en natuurlijk het bos vlakbij. Dit maakt dat kinderen als vanzelf in aanraking komen met seizoenen, dieren, verwondering, rust, bomen klimmen etc. Natuur beleven hoort bij mens-zijn

* Kunst is belangrijk. Kinderen schilderen, zingen, dansen en bedenken oplossingen voor allerlei vraagstukken. Kunst en creativiteit zijn vanzelfsprekende onderdelen van het leven op Aventurijn. Kunst en creativiteit zijn essentieel, óók als je het hebt over cognitieve en sociaal-emotionele intelligentie.

* Aventurijn is een kleine school. Dit betekent dat er veel ruimte is om ieder kind te begeleiden. Onze oud-leerlingen stromen door naar opleidingen in het MBO, HBO of universiteit. De leerlingen krijgen een diploma Aventurijn. Daarmee gaan zij naar de opleiding van hun keuze. Deze kijkt doorgaans of een leerling een bepaald niveau heeft in rekenen, Engels en Nederlands, en of hun motivatie voldoende is. Onze oudleerlingen vallen op door hun intrinsieke motivatie en zelfbewuste houding. Maar ook op de cognitieve vakken blijken zij goed te presteren.

* Aventurijn krijgt geen subsidie. Om dit alles mogelijk te maken willen wij zo veel mogelijk ruimte om onze visie vorm te geven. Dit kan momenteel alleen nog door een B3-school te zijn: minimaal inspectietoezicht, maar geen subsidie. Er wordt gewerkt aan mogelijkheden om het schoolgeld zo laag mogelijk te houden.De inspectierapporten voor PO en VO zijn positief.

* Afdeling thuisonderwijs. Het is tevens mogelijk dat kinderen met vrijstelling van leerplicht worden ingeschreven bij de afdeling thuisonderwijs van de stichting Aventurijn

Er is natuurlijk nog veel en veel te vertellen over Aventurijn. Kijk ook eens bij de veelgestelde vragen. of lees de blogs van Hannah

Staat je vraag er niet bij, of wil je meer specifiek antwoord, schroom niet je vraag te mailen, of kom naar een informatiebijeenkomst.