Rekenboekjes

  Op Aventurijn kan je leren lezen, schrijven en rekenen op heel veel verschillende manieren; spelenderwijs, creatief, zingend, puzzelend en….uit gewone rekenboekjes.   Gisteren tijdens de ochtendkring van de groep 7-12 jarigen, had de begeleider een stapel rekenwerkboekjes neergelegd en de kinderen gevraagd er eens in te kijken of er iets bij zou zitten dat zij interessant zouden vinden.   Voor ons was dit een super boeiende gelegenheid om de kinderen nóg beter...
More

Feestdagen; geven, ontvangen en … durven vragen.

De feestdagen komen er weer aan; dat betekent dat er her en der weer veel geschonken en ontvangen wordt. Materieel en immaterieel. Wij proberen de kinderen bij te brengen dat je blij kunt zijn met een vriendelijk woord, of een kleinigheid vanuit het hart geschonken. En kan je dat wat je geschonken wordt ook ontvangen? Vandaag had één van de kinderen zelfgemaakte pokemon kaarten uitgedeeld. Even later werd er druk geruild en gespeeld met de kaarten. Maar heeft iemand ook aan de gulle gever een "d...
More

Thuisonderwijs op school

In het tijdschrift Pure child verschijnt regelmatig een artikel van Hannah de Vos-Beckers over Aventurijn en alles wat daaromheen gebeurt. Deze keer ging het nummer over thuisonderwijs. Thuisonderwijs op school In 2000 richtten Hannah de Vos-Beckers en Michaël de Vos de niet-bekostigde school Aventurijn op. Zij wilden een plek creëren waar kinderen in vrijheid kunnen opgroeien; een plek waar leren van het leven centraal staat. In die tijd was dit concept nog onbekend in Nederland en ook he...
More

Testen en toetsen

Ik las laatst een berichtje van iemand dat haar kind 178 toetsen in een jaar had..... Wat doen deze testen, toetsen en examens met een kind, met een mens...Waarom kiezen wij op Aventurijn heel bewust voor het niet verplichten van examens en toetsen? Wat test een test? Test hij wat je weet of kan, of wat je onder druk nog weet te presteren? Hoevaak zie ik dat kinderen op het moment dat er druk op een opdracht staat, gaan onderpresteren.... Vaak zijn het dan ook nog eens onderwerpen die...
More

Tips voor het opzetten van een B3 school

In de ruim 20  jaar dat ik bezig ben met vernieuwend onderwijs, heb ik veel scholen zien komen en gaan. Allemaal mensen die enthousiast aan de slag gingen, maar na één of twee jaar het niet meer konden bolwerken en de school weer moesten sluiten. Waarom? Om heel verschillende redenen: onenigheid in de leiding,  financiën, inspectie, overspannen begeleiders, te weinig leerlingen etc. etc. Ook ik heb al die zaken mee gemaakt binnen Aventurijn en kan heel goed begrijpen dat mensen...
More

Kindgebonden Onderwijs Budget

Onderwijsvernieuwing en bekostiging Aan de ministers Wiersma en Dijkgraaf leden van de Tweede Kamercommissie OCW Loenen 21-1-2022   Geachte meneer Wiersma en meneer Dijkgraaf,   Allereerst van harte gefeliciteerd met uw beider nieuwe functies als minister; veel wijsheid toegewenst met uw werkzaamheden binnen dit uiterste gevarieerde en wezenlijke werkveld. Al meer dan 25 jaar ben ik werkzaam als onderwijspionier. Dit heeft geresulteerd in de vernieuwende school ...
More

Het “Out of the box” kind

Hannah de Vos-Beckers schrijft regelmatig over haar ervaringen op Aventurijn in het tijdschrift Pure Child.  In het nummer  Het authentieke kind schreef zij onderstaand artikel:  Het thema van dit nummer mij aan het denken: wat is “authentiek” nou precies? Het is zo’n woord waar je wel een beeld bij hebt, maar om het nou exact te beschrijven….dus ik zocht het op:  “Echt, niet vervalst of nagemaakt, trouw of gelijk aan het origineel” Dat is mooi! Want dát is wat je wil...
More

Aanvoelen en observeren

Hannah de Vos-Beckers schrijft regelmatig in het tijdschrift Pure child  Deze keer over intuïtief onderwijs. Op de meeste scholen weet men hoe een kind leert. Je hebt immers methodes, die volg je, en dan is het automatische resultaat dat aan het einde van de rit het kind de stof  min of meer kent. De vraag is echter of dit voor alle kinderen wel de juiste weg is. Er vallen immers veel kinderen uit. Zij krijgen dan een stempel of gaan met tegenzin naar school. De vraag is of een m...
More

Faalangst? Spelen maar!

Artikel van Hannah de Vos-Beckers in het tijdschrift Pure Child   Faalangst? Spelen maar! Hannah de Vos-Beckers is schoolleider en begeleider op de vernieuwende school Aventurijn. Zij richtte deze 20 jaar geleden op met haar man Michaël de Vos. De kinderen leren er van het leven, ieder op zijn/haar eigen, unieke manier. In dit artikel gaat zij in op faalangst bij kinderen. Waar ontstaat het en wat zouden we thuis en op school anders kunnen doen om kinderen te helpen deze angst ...
More

ADHD nou én?

Dit artikel schreef Hannah de Vos-Beckers, oprichter en schoolleider van Aventurijn over ADHD in het tijdschrift Pure Child Alle Dagen Heel Druk….nou en? Hannah de Vos-Beckers is schoolleider en begeleider op de vernieuwende school Aventurijn. Zij richtte deze 20 jaar geleden op met haar man Michaël de Vos. De kinderen leren er van het leven, ieder op zijn/haar eigen, unieke manier. In dit artikel gaat zij in op wat het stempel ADHD zegt over het onderwijs. Hoeveel ADHD stempels zouden e...
More

Eigen leiderschap in het onderwijs

Sinds kort schrijft Hannah over haar ervaringen op Aventurijn ik in het tijdschrift PureChild Eigen leiderschap in het onderwijs Als je ervan uit gaat dat een kind zijn eigen leven mag leiden en vormgeven: hoe doe je dat dan? Laat je een kind altijd alles zelf bepalen? Wat is dan je plaats als ouder of leerkracht en kan je zomaar alles aan een kind overlaten…? Op Aventurijn is dat eigen leiderschap juist het uitgangspunt binnen het onderwijs. Kinderen bepalen hun eigen leerweg. Bovenstaa...
More

Volwassenen als voorbeeld

Als je het hebt over volwassenen als voorbeeld, denk je al gauw aan vaardigheden die een kind leert van volwassenen: rekenen, koken, timmeren… Ik denk echter dat er een veel grotere leer-kracht is die wij vaak over het hoofd zien maar héél erg belangrijk is. Dat zijn de levenslessen die volwassenen, meestal onbewust, overdragen aan kinderen. Dat zijn de lessen die overal, continue aanwezig zijn: Hoe ga jij zelf als volwassen mens met de gebeurtenissen in het leven om? Die lessen zijn e...
More

Muziek op maandag

Muziek maken met en voor kinderen. Dat kan op héél veel verschillende manieren. Meestal denk je op een school aan muziek maken met de kinderen. Dat is natuurlijk erg belangrijk en héél erg leuk. ( zie ook "muziek maakt slim") Op Aventurijn wordt daar momenteel een muziekruimte voor ingericht, maar in de klaslokalen kan uiteraard ook gezongen en gespeeld worden. Zo maakten een paar kinderen laatst een eigen liedje voor zang, harp en xylofoon. Of zelfs voor harp en knikkerbaan... Een paar maand...
More

Help je Aventurijn het voorjaar in?

Alweer een lockdown! Dat betekent voor een school als Aventurijn die geen overheidsondersteuning krijgt, dat er nu wél inkomsten zijn die we missen. Ouders die het schoolgeld ineens niet meer kunnen betalen, nieuwe aanmeldingen die niet kunnen komen proefdraaien, of hun komst uitstellen etc. Gelukkig zijn er altijd al donateurs geweest die ons werk een warm hart toe dragen, maar nu zouden we best een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Kortom wil je ons helpen om deze mooie plek voor k...
More

Leer je wel genoeg?

Dit is een vraag die regelmatig gesteld wordt, als mensen horen dat kinderen zelf kiezen wat ze leren. Deze vraag heeft natuurlijk een aantal aspecten in zich: – Wat is leren? – Wat versta je onder “genoeg”? – Wanneer bepaal je of er genoeg geleerd is? – Waar komt deze vraag uit voort? De eerste vraag die je je zou kunnen stellen is: “wat is leren”? Is dat rekenen uit een boekje, of ontleden, of alle plaatsnamen van Noord Holland kunnen opdreunen… Kan je ook “niet-leren”? Is le...
More

Feesten op Aventurijn

Feest vieren doen we graag op Aventurijn. Feesten markeren het jaar, en we merken dat de kinderen zich er op verheugen. Elk jaar terugkerend, maar toch ook steeds weer héél anders. Momenten van samenzijn, plezier en verbondenheid. Vandaag was het Michaëls feest. Dit is een oogstfeest, maar ook een feest over moed. Michaël versloeg de draak; hoe moedig ben jij? We begonnen de dag in onze nieuwe grote zaal. Ik vertelde het verhaal van Solveigh en de draak; een sprookje met een diepere laag voor...
More

Inspectie op Aventurijn

 De derde dinsdag van September… Vorige week kondigde de inspectie aan dat zij een gaatje in hun agenda hadden en graag vandaag langs wilden komen. Ach waarom ook niet; het is Prinsjesdag, we zitten midden in de verhuizing, de nieuwe w.c.’s werken, er lopen nog wat bouwers rond en vandaag zou het sedum-dak worden gelegd. Vanochtend begonnen de inspecteurs ieder bij een andere groep in de ochtendkring. De ochtendkringen zijn belangrijk op Aventurijn: dat zijn gezamenlijke momenten waarbij...
More

Het Aventurijn lied!

Twee muziekstudenten zouden komen stage lopen toen de lockdown roet in het eten gooide. Maar daar lieten zij zich niet door weerhouden! Anne van Brunschot componeerde een lied voor Aventurijn, thuis namen de kinderen alvast geluiden op. Gemma Luz Bosch kon na de lockdown wel op school zijn. Zij improviseerden, speelden piano, zongen, maakte kleifluiten en bovenal: nam zij met de kinderen bijgaand filmpje op.  Tijdens het slotfeest rond het kampvuur, weet ik nu al wat er gezongen zal ...
More

Verslag van een dag

Vandaag beginnen we met een groep kinderen van 6-12 jaar. De tieners zijn er nog niet ivm de Coronamaatregelen. In de ochtendkring wordt er al honderd uit gebabbeld: soms wel lastig om even te luisteren naar wat andere te zeggen hebben; misschien moet ik maar weer eens een talking stick maken. Ik vertel hen wat er vandaag allemaal te beleven is: muziek, techniek, proefjes en knutsels met licht en kleur. We oefenen met z’n allen even het nieuwe Aventurijnlied dat een muziek stagiaire voor ons hee...
More

Levensbeschouwing

  Aventurijn is ontstaan vanuit het idee dat ieder mens hier op aarde komt met een "plan". Wat dat is weet niemand nog. Om het kind de gelegenheid te geven zich volgens zijn eigen "ziels plan" te ont-wikkelen is een rijke voorbereide omgeving nodig, waar het kind de vrijheid krijgt om op zijn eigen wijze te groeien. Uit deze levensbeschouwing ontstaat dan een onderwijsvorm zoals dat op Aventurijn wordt vormgegeven. Elke dag anders afhankelijk van de kinderen en volwassenen op Aventurijn....
More

schoolboeken op Aventurijn?

Mensen die op Aventurijn komen vragen zich soms af waarom er ook gewoon reken en taalboekjes in de kast staan. Het leren gaat hier toch anders? Creatiever, natuurlijker… Ja óók. Het leren van deze vakken kan tussen neus en lippen door, via projecten, kunst, samen zijn; léven dus. Maar die boekjes zijn ook onderdeel van deze wereld en voor sommige kinderen heel fijn; ze geven structuur, je weet wat je moet doen, en laten zien dat iets ook af is. Als begeleider is het echter van groot belang...
More

Min is uiteindelijk toch wel plus….

Natuurlijk, als je schrijft over de school zijn het altijd de leuke dingen. Daarmee wil je naar buiten treden toch? Maar misschien is het ook wel eens goed om de dingen te bespreken die lastig zijn, waar we tegenaan lopen. Misschien niet zo goed voor de pr, of juist wel? Misschien trekken we dan mensen aan die werkelijk begrijpen waar we mee bezig zijn en hun steentje willen bijdragen. Mensen die de waarde zien van het met elkaar doorgaan, ploeteren, plezier maken en leven. Na de brand mer...
More

Verveling

We zitten al vier weken thuis als gevolg van het rondwarende corona-virus. En inmiddels is bij velen de verveling al toegeslagen. Maar geloof me of niet. Verveling kan soms best nuttig zijn. Verveling wordt wel echter ervaren als ´vervelend´. Lees in deze blog de voor- en nadelen van verveling en hoe je je voordeel daarmee doet. Tijdens momenten van verveling ervaar je desinteresse voor alle soorten activiteit. Niets kan jou boeien en de prikkel om wat te ondernemen ontbreekt. Veel mensen wor...
More

Aventurijn op afstand

Hoe doe je dat nou, avontuurlijk onderwijs terwijl niemand op school mag zijn.... Aventurijn is een school waar je zelf je dag indeelt. Een school waar de sociaal-emotionele ontwikkeling een belangrijke rol speelt. Hoe graag we het computer gebruik en de mobiele telefoons ook minimaliseren, voor een situatie als deze is het wel een uitkomst. Voor de kinderen in de basisschoolleeftijd sturen wij viermaal per week een mail naar de ouders. Elke keer een ander thema. Er is dan een filmpje van één...
More

Jongeren: loslaten of vrijlaten?

Wat is er met ouders en jongeren in deze tijd? Het lijkt dat tieners alles zelf mogen bepalen: ze lijken immers al zo volwassen en bijdehand. Maar is dat wel zo? Wat ik waarneem is dat veel ouders een grote vergissing begaan en hun tiener veel te los laten. Ik noem dit bewust “los”laten. Dit is nl iets anders dan “vrij” laten. Loslaten is mijns inziens een terugtrekkende beweging. Het kind bepaalt alles, maar dobbert rond. Dat zijn de tieners die alles zelf doen, waarvan we de ouders zelde...
More

Komen, gaan en doorgaan

Een school als Aventurijn trekt bijzondere mensen aan van de meest uiteenlopende pluimage. Mensen die vanuit principe voor dit onderwijs kiezen, maar ook mensen die aanlopen tegen de grenzen van het reguliere systeem en dan merken dat er bij Aventurijn een andere wind waait. Dat betekent ook dat wij mensen aantrekken die om diverse redenen na langere of kortere tijd kiezen voor een andere route. Dat is voor de kinderen en volwassenen die blijven soms best lastig als er weer een vriendje of vr...
More

het bos helpt

Vandaag besloten we naar het bos te gaan. Ik wist een mooie plek met een zandverstuiving en heuveltjes. Ideaal voor allerlei spellen. De kinderen hadden er wel zin in: als we wel levend stratego zouden gaan doen, anders is een bos saai…. Voordat we er waren was er wat gerommel in de groep: kinderen die boos waren op elkaar, lelijke woorden en vurige blikken. Ik keek de stagiaire aan: “zullen we eens kijken of het bos zijn werk doet?” We zetten er de pas in en al snel was er weinig meer aan de...
More

concert

Vandaag gingen we met 7 kinderen van 7-18 jaar naar een écht concert van “Het Gelders Blaaskwintet” met de Gran Partita van Mozart. Op Aventurijn mogen de kinderen kiezen voor een activiteit, dus degene die meegingen hadden er zin in. Aangekomen in het concertgebouw Musis Sacrum in Arnhem: “Wow, dit is chique!” Eerst naar de W.C. natuurlijk. Dat was al een ervaring op zich; heel veel spiegels, zware deuren…verwondering al om. We zaten op de eerste rij; alles was goed te zien en te horen. Tuss...
More

Ochtendkring

Elke ochtend beginnen we in de ochtendkring en we sluiten de dag af in de slotkring. Voor iedere leeftijdsgroep ziet die kring er weer anders uit. Vandaag was ik bij de bruggroep; kinderen van 10-13 jaar. Het doel van de kring is om natuurlijk de praktische zaken te bespreken, maar we doen ook regelmatig een spelletje. De kinderen doen daar graag aan mee. Natuurlijk kunnen kinderen iets inbrengen, maar meestal bedenkt de begeleider een activiteit afgestemd op de groep. Dat kan betekenen dat j...
More

Kerst 2020

  Kerst op Aventurijn….elk jaar weer anders maar ook met een paar mooie tradities. Na sinterklaas hadden we dit jaar érg kort tijd om de kerst voor te bereiden, toch was mooi te zien dat ieder er op zijn/haar manier bij betrokken was: helpen versieren, toneelstuk maken, meezingen in het koortje, DJ zijn, vuurman zijn of een speelfilm maken. Kerst is een feest van verbinden, licht, samen delen. Daar ging de viering dan ook over. Na een mooi kerstliedje van 3 meiden en een mandoline, we...
More

Aardrijkskunde op Aventurijn

Op Aventurijn zijn ook vakdocenten die regelmatig komen. Meestal werken zij met de tieners, maar hoe gaat dat dan? Natuurlijk zijn er jongeren die vragen om een reguliere les; de vakdocent plant dat in en vaak werken zij dan even individueel of in kleine groepjes. Daarnaast vinden wij het van belang dat er aanbod is. Immers: naar wat je niet kent, kan je niet vragen. Dat betekent dat de vakdocent ook altijd iets aanbiedt in de ochtend- of slotkring, daar is de hele groep bij aanwezig. Soms ga...
More

Nieuw op Aventurijn

  Als kinderen voor het eerst op Aventurijn komen, na ervaringen op andere scholen, is dat best wel wennen voor kind én ouders. De theorie lijkt heel mooi, maar soms is het echt alle zeilen bijzetten; je oude overtuigingen loslaten is soms moeilijker dan je denkt. Sommige kinderen zullen de eerste tijd ( tot wel 2 jaar) nauwelijks om de standaard lesjes vragen; ze genieten volop van het spelen en zijn bezig met alles, behalve een lesboekje. Zo was er laatst een nieuw knulletje van een ja...
More

De wilsontwikkeling

  Op een school als Aventurijn gaan wij uit van dat wat een kind wil leren. En daar ligt dan ook gelijk een bron van discussie: wanneer weet je wat een kind wil, wat is het verschil tussen willen en wensen? Kan een kind al duidelijk maken wat het werkelijk wil; kan het dat door middel van taal, of zijn er andere signalen? Is dat wat een kind zegt te willen (of niet te willen) werkelijk wat het bedoelt of vraagt het om iets anders? En tenslotte; wat is het verschil per leeftijd en hoe hel...
More

Loslaten

Eigenlijk is het opvoeden van kinderen één groot loslaten. Het begint al bij de geboorte: het kind gaat zelf ademen, zelf eten. Het is los van moeder, maar nog afhankelijk van mensen om hem heen. Het leert steeds meer zelf te doen, dat gaat langzaam, maar er zijn van die mijlpaalmomenten, dat je je dat weer even realiseert. De eerste stapjes zijn zo’n moment. Je kind kan zelf gaan waar het wil, het kan vallen en je kunt het als ouder niet meer voor allerlei onheil beschermen. Ze gaan op ontd...
More

Nieuwbouw voor Aventurijn!

Twee jaar geleden brak er een enorme brand uit bij de buren van Aventurijn. Dit heeft ervoor gezorgd dat wij 2/3 van ons gebouw hebben moeten slopen. De afgelopen twee jaar heeft het onderwijs plaatsgevonden in een oud bijgebouw en voor een deel in het nog resterende gebouw. Zoals de fenix uit de as herrijst, breekt ook voor Aventurijn een nieuwe tijd aan. Begin dit schooljaar was de nieuwe kleuterruimte al een feit. Nu wordt de fundering voorbereid en is men in de werkplaats al bezig met de ...
More

Sneeuwpret met tieners

Vandaag lag er eindelijk dan de eerste sneeuw van 2019. Omdat er een vacature is voor een begeleider, assisteren oudleerlingen mij de laatste dagen regelmatig. Dat geeft een hele verfrissende dynamiek! Spelletjes en sport met Tomas, volgende week electrotechniek met Pepijn en vandaag stelde oudleerling Aldo voor om iglo te gaan bouwen. – dat heb ik al zo vaak geprobeerd; dat lukt toch niet! – er ligt te weinig sneeuw! – de sneeuw plakt niet! Tja, bezwaren aandragen is altijd zo g...
More

Vissen

Na de zomer begon het: 2 kinderen van rond de 8 hadden stekelbaarsjes gevangen. Er werd opgezocht hoe stekelbaarsjes leven en hoe ze zich voortplanten. Ze werden goed bekeken en verzorgd en weer terug gebracht naar de vijver. Even later kwam de vraag of ze een aquarium op school mochten. Dat is altijd een lastig proces: dieren op school. Hoe lang blijft het leuk, wie zorgt er dan voor etc. Vandaar dat de twee enthousiastelingen een vragenlijst moesten invullen en eerst heel wat moesten uitzoe...
More

concentratieproblemen?

Word ik gebeld door een krant in verband met een onderzoek voor een artikel over particuliere scholen. Men wil mij 2 korte vragen stellen: krant: op de website staat dat jullie sinds 2000 bestaan. Klopt dat? ik: ?….ja….hoezo niet? krant: Nemen jullie ook zorgleerlingen aan? ik: Wat zijn dat : “zorgleerlingen” ? Ik kan geen kort antwoord geven als wij niet hetzelfde beeld hebben van wat een zorgleerling is. krant: Nou...eh...kinderen met concentratieproblemen ofzo. ik: Ah......
More

Universiteit

De eerste oud-leerling van Aventurijn is afgestudeerd aan een universiteit; elektrotechniek in Twente. Dat is natuurlijk geweldig. Zowel voor Pepijn als voor Aventurijn. Hij heeft voor ons bewezen dat, ook als je geen regulier VWO diploma hebt, je naar de universiteit kunt. Gewoon omdat het bij je hoort en je er plezier in hebt. Omdat je je hele leven hebt kunnen doen wat belangrijk voor je is, dat er geen blokkades zijn opgeworpen door systemen of opgelegde verwachtingen. Dat, als je dan een...
More

Bouwvergunning!

Het is alweer een jaar geleden dat wij opgeschrikt werden door een verwoestende brand. Nu is dan eindelijk de bouwvergunning binnen en gaan wij bijna beginnen met het herbouwen. Wij kijken terug op een jaar waar heel veel is gebeurd. We hebben een noodruimte moeten inrichten en klaarmaken voor 3 groepen, we hebben met de kinderen nagedacht over wat wij zouden willen in een nieuw gebouw, wij kregen materialen en hulp uit onverwachte hoeken,  en natuurlijk is er op de achtergrond enorm vee...
More

Aventurijn: democratisch?

Dit is een vraag die regelmatig terugkomt op informatiemiddagen. Immers het onderwijs op Aventurijn lijkt zo anders dan op andere democratische scholen in Nederland. Dat klopt. Toen wij in 2000 de school oprichtten hadden wij nog nooit gehoord van democratisch onderwijs. Vanuit onze levensbeschouwing ontstond een school:  een school waar écht naar kinderen zou worden geluisterd; verbaal en non-verbaal, waar kinderen kunnen leren van het leven, kunnen ontdekken en hun enthousiasme om de w...
More

Spelend leren ; economie deel 2

Vandaag gingen we weer verder met de Aventurijn economie. In de ochtendkring keken de tieners filmpjes over hoe de economie draaiende kan worden gehouden door het geld uit te geven en je met dezelfde €50,- in feite meerdere transacties van €50,- kan doen. Ook rente kwam ter sprake. Toen begon de discussie tussen een aantal tieners en de belastingdienst over het al dan niet mogen huren van tosti ijzers en computers om die dan vervolgens tegen woekerprijzen te verhuren. Hiervoor was na de handt...
More

Spelend leren; Economie deel 1

Soms zijn er van die dagen dat het overduidelijk is: hier wordt spelend geleerd. Vandaag was zo'n dag. We speelden het “economie spel”. Dit spel is ooit door een paar leerlingen bedacht en sindsdien een regelmatig terugkerend festijn. Gedurende een paar dagen wordt de school omgetoverd tot een bloeiende economie waarbij bijna iedereen spontaan meedoet op zijn eigen niveau. Er worden bedrijven opgericht die daarvoor een patent aanvragen, de bank maakt geld ( aventuro's) en opent voor iedere...
More

Niets doen………?

Gisteren sprak één van de tieners mij aan: “Hannah weet je al dat ik ben aangenomen op mijn vervolgopleiding? Een heleboel mensen zijn niet aangenomen. En ze hebben niet eens naar Aventurijn gebeld om te vragen wat voor een school dit is” Er ontspon zich een prachtig gesprek. Dit meisje realiseerde zich nu dat 3 jaar “niets doen” op Aventurijn haar toch gebracht heeft waar zij nu is, en dat haar cognitieve kennis op niveau is en haar presentatie kennelijk zeer gewaardeerd werd. Het leek of zi...
More

Democratie

Aventurijn is aangesloten bij de zgn. democratische scholen. Maar wat is dat nou precies; “democratie”? En hoe democratisch zijn wij eigenlijk? De komende weken onderzoeken wij met elkaar verschillende vormen van democratie en juist niet-democratie. We gaan naar de tweede kamer, bekijken de geschiedenis, maken een talking stick, en natuurlijk gaan we het ervaren. Vorige week besloten de tieners op een sociocratische wijze welk spel er in de slotkring gedaan zou worden. Dat resulteerde in een spe...
More

Hoogbegaafd op Aventurijn; hoe zit dat?

Deze vraagwordt regelmatig gesteld op informatiemiddagen. Uiteraard is dit een lastige vraag omdat de manier waarop hoogbegaafdheid wordt geuit bij elk kind verschillend is. Allereerst is er natuurlijk de vraag; wat is hoogbegaafdheid precies? Ooit las ik een artikel waarin beweerd werd dat alle babies in principe zeer intelligent geboren worden, maar dat dat uitdooft. Met andere woorden zou het zo kunnen zijn dat wij opvoeders en onderwijzers kinderen dommer maken in plaats van slimmer, wat to...
More

Verslag nieuwbouw, deel 2

De brand is alweer een paar maanden geleden, maar nog steeds hebben wij er dagelijks mee te maken. Je mist ineens een boek, een spel of gewoon je vertrouwde plekje. We zijn een paar weken na de zomervakantie en je merkt dat het voor kinderen en begeleiders wennen is. Een andere ruimte die nog niet af is, waar je nog niet zo weet waar je plek is, wat je kunt doen en hoe alles nu gaat. En dan zijn er natuurlijk ook de gebruikelijke wisselingen van kinderen en begeleiders bij het begin van een nieu...
More

Verslag nieuwbouw deel 1

Omdat 1/2 van ons gebouw door brandschade is gesloopt zijn wij met de kinderen dit jaar begonnen in een oud bijgebouw. Dat betekende veel helpen met schilderen, poetsen, elektra aanleggen etc. Best heel wat. Gisteren zou ik beginnen met het aanbieden van “bouwbijeenkomsten” waarbij het idee zou zijn dat ik met de kinderen het bouwproces in kaart zou brengen en gaan kijken wat zij daaraan bij zouden willen dragen en kunnen dragen. Deze keer stond “het programma van wensen” op de agenda. Het...
More

We zijn weer begonnen!

Vandaag was het zover; het schooljaar kon weer beginnen. Het was een begin met (letterlijk) vallen en opstaan, wennen aan alles wat anders is, en alles wat nog niet klaar is. Voor sommige kinderen even zoeken, voor anderen geen enkel probleem.                     Met ouders en kinderen waren wij op de kale betonvloer van de lokalen die gesloopt zijn. Eerst werd er traditiegetrouw een verhaal verteld. Dit jaar uiteraard over bouwen: O...
More