Cursussen voor B3 scholen ( i.o)

Steeds vaker krijgen wij vragen van mensen die een eigen school op willen zetten, of dat al gedaan hebben. Aventurijn bestaat al meer dan 20 jaar en heeft dus ruime ervaring hiermee. Daarom zijn er nu 2 cursussen gepland waarbij Hannah de Vos-Beckers, oprichtster van Aventurijn, met de deelnemers zal ingaan op de diverse thema's rond het opzetten, danwel draaiende houden van een niet-bekostigde school (B3-school) cursus 1: Eerste Hulp Bij Oprichting Deze cursus is bedoeld voor mensen die b...
More

Rekenboekjes

  Op Aventurijn kan je leren lezen, schrijven en rekenen op heel veel verschillende manieren; spelenderwijs, creatief, zingend, puzzelend en….uit gewone rekenboekjes.   Gisteren tijdens de ochtendkring van de groep 7-12 jarigen, had de begeleider een stapel rekenwerkboekjes neergelegd en de kinderen gevraagd er eens in te kijken of er iets bij zou zitten dat zij interessant zouden vinden.   Voor ons was dit een super boeiende gelegenheid om de kinderen nóg beter...
More

Feestdagen; geven, ontvangen en … durven vragen.

De feestdagen komen er weer aan; dat betekent dat er her en der weer veel geschonken en ontvangen wordt. Materieel en immaterieel. Wij proberen de kinderen bij te brengen dat je blij kunt zijn met een vriendelijk woord, of een kleinigheid vanuit het hart geschonken. En kan je dat wat je geschonken wordt ook ontvangen? Vandaag had één van de kinderen zelfgemaakte pokemon kaarten uitgedeeld. Even later werd er druk geruild en gespeeld met de kaarten. Maar heeft iemand ook aan de gulle gever een "d...
More

Help je Aventurijn het voorjaar in?

Alweer een lockdown! Dat betekent voor een school als Aventurijn die geen overheidsondersteuning krijgt, dat er nu wél inkomsten zijn die we missen. Ouders die het schoolgeld ineens niet meer kunnen betalen, nieuwe aanmeldingen die niet kunnen komen proefdraaien, of hun komst uitstellen etc. Gelukkig zijn er altijd al donateurs geweest die ons werk een warm hart toe dragen, maar nu zouden we best een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Kortom wil je ons helpen om deze mooie plek voor k...
More

wensenlijst

Aventurijn betrekt, 3 jaar na de brand, eindelijk haar nieuwe gebouw deze zomer. Daar horen ook nieuwe materialen bij. Aventurijn krijgt geen subsidie, dus bijna alle materialen worden bijeengebracht door schenkingen. Hieronder een lijstje met wat wij nog kunnen gebruiken. Het zal regelmatig worden bijgewerkt. Misschien wil je een bijdrage leveren, weet je een sponsor voor ons, of heb thuis nog wat staan dat je kan missen. Wij horen het graag!goede boekenkasten * stofzuigers. Bij voorkeur “Henr...
More

kleuterleid(st)er gezocht

Ben je geboeid door het jonge kind? Wil je kinderen de ruimte te geven zich vanuit hun innerlijke leerdrang te ontwikkelen? Leren vanuit spelen? Wij zoeken een begeleider voor op de kleutergroep. Wij zijn op zoek naar iemand die, in eerste instantie op vrijwillige basis, wil meehelpen om een nieuwe kleutergroep op te bouwen. Op het moment dat er voldoende kinderen zijn, zal ook een vergoeding mogelijk zijn. Het gaat om twee dagen per week. Bij voorkeur de dinsdag en vrijdag, in overleg zi...
More

GEZOCHT: ASSISTENTIE OP DE GROEP

Wij zoeken voor de maandag en donderdag iemand die de begeleider kan ondersteunen op de groep van 7-12 jarigen. Het gaat om een vrijwillige funktie. Op Aventurijn volgt ieder kind zijn eigen leerweg. Dat vraagt veel inzet van de volwassenen op de groep. Vaak hebben de begeleiders handen tekort. Daarom zoeken wij mensen die ons willen helpen. Het gaat om werkzaamheden van zeer uiteenlopende aard: spelletjes spelen, activiteiten aanbieden, koken, knutselen, sporten, maar ook lezen, reken...
More

Oudleerling naar universiteit

Vaak vragen mensen mij of leerlingen van Aventurijn ook naar een universiteit kunnen. Oudleerlingen werden aangenomen op MBO en HBO opleidingen, maar tot nu toe had nog niemand de wens het bij een universiteit te proberen. Tot vandaag Pepijn als eerste bewees dat die universiteit inderdaad mogelijk is! Pepijn heeft zich als autodidact ontwikkeld tot ICT programmeur en als zodanig heeft hij op diverse plekken interessant werk kunnen doen. Hij merkte dat hij graag het programmeren zou combi...
More

interview met oud leerlingen-video

Na 15 jaar Aventurijn wordt het steeds duidelijker dat oudleerlingen van Aventurijn op heel verschillende plekken in de maatschappij terechtkomen; Programmeur, Acteur, Bosbouwer, Technicus bij de omroep, docent Phostoshop, activiteiten begeleider etc. Leerlingen werden aangenomen op MBO, en HBO opleidingen of volgden trajecten in het buitenland. De eerste leerling bereidt zich momenteel voor op de technische universiteit. Tijdens het 15 jarig bestaan van Aventurijn beantwoordden oudleerli...
More

Vertèl een verhaal

Paasfeest, een feest waar vanuit zoveel culturen verhalen te vertellen zijn. Dit jaar vertelde ik over de uittocht van Mozes uit Egypte, maar ook over de kruisiging van Jezus. Ademloos luisterden ze, sommigen met tranen in de ogen. Oerverhalen, die onafhankelijk van je geloofsovertuiging zó krachtig zijn dat je ze telkens weer kunt horen. Zoals steeds bij dit soort gelegenheden viel het mij ook dit keer weer op hoe aandachtig kinderen kunnen luisteren als een verhaal verteld wordt, het le...
More

Het vak dat ieder kind wel wil

  Soms denk ik wel eens bij scholen als Aventurijn en andere vernieuwingsscholen; “Hoezo vrijheid om te leren wat je wilt?” Hoelang ga je wachten tot een kind vraagt om rekenen, geschiedenis of taal? Natuurlijk is er een innerlijke leerdrang en willen alle kinderen uiteindelijk graag kunnen lezen en schrijven en zijn ze nieuwsgierig naar de wereld om hen heen. De vraag om traditionele leerstof is er dan ook regelmatig, ook komt heel veel spontaan aan bod. Ik denk bijvoorbeeld aan een...
More

kerndoel: mens zijn

"Wie is de mol", dat leek een groep van 12 jarigen wel wat; net als op TV! Het spel werd omgedoopt tot "wie is de mol in Egypte" . Vol enthousiasme gingen ze aan de slag. Vorige week moesten ze hiërogliefen ontcijferen en uitrekenen, vandaag werden er schaalmodellen van de piramides gemaakt in de zandbak. Een spel dat motiveert en ondertussen wordt er gerekend. Dat lijkt toch de ideale onderwijssituatie zou je zeggen. Maar er werd veel meer geleerd dan alleen wat rekenen en kennis over de...
More

Het verschil

Onderwijsvernieuwing is "hot"momenteel. Er is zelfs een speciale commissie vanuit de overheid die zich bezig houdt met hoe het onderwijs er in 2032 uit zou moeten zien. Er zijn steeds meer initiatieven waar men de kinderen en jongeren ruimte geeft zichzelf te ontwikkelen, anders dan op de ons bekende wijze: Computers, projecten, eigen inbreng etc. Prachtig! Wie had dat 15 jaar geleden gedacht? Er zijn zelfs al initiatieven die dit gewoon met behoud van overheidssubsidie mogen doen. Het begin...
More

Theorie en praktijk

Herken je dat, dat het lieve gezeglijke meisje van 9, ineens kritiek op je heeft, dingen stom vindt of saai.  Ligt het aan jou, aan de school of is er iets aan de hand met je kind? Ik ging in het kader van een ouderavond over dit onderwerp op zoek naar een theoretisch kader waarbinnen dit gedrag te plaatsen is. Ik kwam, net als 25 jaar geleden uit bij het boek van Bernhard Lievegoed “ontwikkelingsfasen van het kind”. Na 25 jaar toch weer nieuw en inspirerend. Lievegoed beschrijft de ontwi...
More

innerlijke motivatie

Afgelopen week had ik het er met mijn collega over dat wij het idee hebben dat het voor de huidige tiener populatie op school erg moeilijk is om werkelijk bij hun eigen motivatie te komen.  Alsof de motivatie vanuit de buitenwereld komt ; een vervolgopleiding, hun ouders, overtuigingen over wat zou moeten etc. Dit zet hen niet werkelijk aan tot het zelfstandig ondernemen van activiteiten. Voor een deel hoort dat bij de leeftijd, maar het lijkt de laatste jaren wel steeds lastiger te worden. ...
More

Wat is wijsheid?

Op Aventurijn komen regelmatig gasten een dagje of langer meedraaien.  Een veelgehoorde opmerking is dan: “De kinderen zijn hier zo wijs!”  Kleuters met heldere ogen die vragen stellen, kinderen van 10 jaar die uitleggen hoe een vliegtuig werkt, twee kinderen die onderling in serieus gesprek zijn over het einde van het heelal, of een tiener die perfect in staat is te reflecteren op haar eigen gevoelens en gedrag. Laatst had een buitenlandse bezoeker een gesprek met een jongen van een jaar of...
More

Oudleerling vertelt over Aventurijn

Oud-leerling Jurriaan de Vos was te gast bij een programma over opvoeding van de EO. Hij vertelde gedurende 5 minuten over zijn ervaringen op Aventurijn. Jurriaan is afgestudeerd theatermaker en studeert momenteel verder aan de mime opleiding van de Hogeschool voor de Kunsten in Amsterdam (AHK). Op Aventurijn was dit programma weer aanleiding tot mooie gesprekken die ontstonden bij de tieners toen we gezamenlijk dit filmpje bekeken. Hoe vrij ben jezelf opgevoed? Wat vind je daarvan? Gaat ...
More

Met spoed vakleerkrachten gezocht!

Aventurijn zoekt met spoed vakdocenten! Vind je het leuk om op een eigenzinnige manier met gemotiveerde jongeren te werken aan je vakgebied? Neem dan contact op via het contactformulier op deze site. Wij zoeken met name bevoegde docenten Nederlands, moderne talen ( behalve Engels) gymnastiek, geschiedenis, aardrijkskunde, maar ook andere vakdocenten zijn welkom! Lesgeven op Aventurijn is iets heel anders dan lesgeven op een reguliere middelbare school. Vandaar dat wij een beschrijving mak...
More

Het T.T. team van Aventurijn wint juryprijs op first lego league!

  Het Team Techniek (T.T.) won vrijdag 6 December de juryprijs tijdens de First Lego League in Doetinchem. Quinten, Lieve en Tom vertegenwoordigden het T.T. team op grootse wijze. De jury was onder de indruk van de samenwerking en de uitvinding van het aardbevingsbestendige bed. Ook hebben de kinderen een legorobot geprogrammeerd die opdrachten uit moest voeren. Met een echte lego beker en een fantastische herinnering gingen zij aan het eind van de dag tevreden naar huis. Dank ook aan Ju...
More

Aventurijn zoekt vakleerkrachten met lesbevoegdheid

Voor de groep jongeren van 13-18 jaar zijn wij opzoek naar mensen die op vrijwillige basis kinderen en begeleiders willen ondersteunen bij het aanbieden van specifieke vakken. Te denken valt aan bijvoorbeeld wiskunde, natuurkunde, Nederlands, andere talen etc. Het gaat om mensen met een lesbevoegdheid. Het gaat om minimaal 10 dagen per jaar. Mocht je interesse hebben neem dan via het contact formulier contact met ons op voor meer informatie.
More