wachtlijst 2024/25

  Het is fijn te weten dat zoveel mensen graag een plekje voor hun kind op Aventurijn wensen. Het is daarnaast altijd pijnlijk om een "nee" te moeten verkopen.   Wij zijn momenteel aan het onderzoeken of er een groep bij kan komen en waar in de bestaande groepen ruimte gaat ontstaan. Op dit moment verwachten wij dat er vooral ruimte gaat ontstaan bij de kleuters en de oudere tieners (14+) Bij de andere leeftijdsgroepen is dat nog in beweging.   Misschien ook goed je het volg...
More

Vacatures schooljaar 24-25

  Vaste Begeleiders/leerkrachten Komend schooljaar zal er weer ruimte komen in het begeleiders team. Binnenkort vind je hierover meer informatie. Mocht je interesse hebben dan kun je alvast contact met ons opnemen. contact We zoeken een collega's die: Zich met enthousiasme wil inzetten voor de ontwikkeling van de kinderen: zowel op individueel- als groepsniveau. Een onderwijsbevoegdheid heeft. Ervaring heeft met het begeleiden van kinderen Beschikt over goede mo...
More

Cursussen voor B3 scholen ( i.o)

Steeds vaker krijgen wij vragen van mensen die een eigen school op willen zetten, of dat al gedaan hebben. Aventurijn bestaat al meer dan 20 jaar en heeft dus ruime ervaring hiermee. Daarom zijn er nu 2 cursussen gepland waarbij Hannah de Vos-Beckers, oprichtster van Aventurijn, met de deelnemers zal ingaan op de diverse thema's rond het opzetten, danwel draaiende houden van een niet-bekostigde school (B3-school) cursus 1: Eerste Hulp Bij Oprichting Deze cursus is bedoeld voor mensen die b...
More

Rekenboekjes

  Op Aventurijn kan je leren lezen, schrijven en rekenen op heel veel verschillende manieren; spelenderwijs, creatief, zingend, puzzelend en….uit gewone rekenboekjes.   Gisteren tijdens de ochtendkring van de groep 7-12 jarigen, had de begeleider een stapel rekenwerkboekjes neergelegd en de kinderen gevraagd er eens in te kijken of er iets bij zou zitten dat zij interessant zouden vinden.   Voor ons was dit een super boeiende gelegenheid om de kinderen nóg beter...
More

Feestdagen; geven, ontvangen en … durven vragen.

De feestdagen komen er weer aan; dat betekent dat er her en der weer veel geschonken en ontvangen wordt. Materieel en immaterieel. Wij proberen de kinderen bij te brengen dat je blij kunt zijn met een vriendelijk woord, of een kleinigheid vanuit het hart geschonken. En kan je dat wat je geschonken wordt ook ontvangen? Vandaag had één van de kinderen zelfgemaakte pokemon kaarten uitgedeeld. Even later werd er druk geruild en gespeeld met de kaarten. Maar heeft iemand ook aan de gulle gever een "d...
More

zomer op Aventurijn

Het was een intensieve maar zeer feestelijke afsluiting van het schooljaar deze keer. Eerst speelden de kinderen tweemaal de voorstelling "Mathilda"van Roald Dahl. Een enorm succes waarbij elke speler zichzelf heeft overtroffen. De een durfde voor het eerst het podium op, de ander schreef stukken tekst, weer een ander leerde zichzelf krachtig te uiten. Kortom een fantasische prestatie!       Een weekje later was alweer het slotkamp. Deze keer op eigen terrein. Alh...
More

Testen en toetsen

Ik las laatst een berichtje van iemand dat haar kind 178 toetsen in een jaar had..... Wat doen deze testen, toetsen en examens met een kind, met een mens...Waarom kiezen wij op Aventurijn heel bewust voor het niet verplichten van examens en toetsen? Wat test een test? Test hij wat je weet of kan, of wat je onder druk nog weet te presteren? Hoevaak zie ik dat kinderen op het moment dat er druk op een opdracht staat, gaan onderpresteren.... Vaak zijn het dan ook nog eens onderwerpen die...
More

Ik werk op een B3 school! cursus 2

Er ontstaan steeds meer kleine B3 scholen die net gestart zijn. Het eerste enthousiasme zakt wellicht wat, en de uitdagingen komen in beeld. Het is dan fijn om even met iemand te sparren in hetzelfde schuitje heeft gezeten en weer geinspireerd terug naar je eigen school te gaan. Hannah de Vos-Beckers is al ruim 22 jaar bezig met Aventurijn. Zij heeft veel scholen zien komen en gaan en weet uit eigen ervaring waar de uitdagingen liggen. In deze cursus kan zij antwoorden op vragen, maar ook ins...
More

Eerste Hulp Bij Oprichting B3-school

Steeds meer mensen besluiten zelf een B3 school op te richten. Dat is niet niks. Aventurijn is ruim 20 jaar een B3 school. Oprichtster Hannah de Vos-Beckers zal in deze cursus de deelnemers ondersteunen en inspireren bij het opzetten van een school: waar let je op, wat wil de inspectie zien, en hoe maakt je initiatief kans om op langere termijn te blijven bestaan. Over hoe de inspectie het wil; daar is naturlijk al veel over te vinden op internet, maar de kennis uit de praktijk en handige ti...
More

Kindgebonden Onderwijs Budget

Onderwijsvernieuwing en bekostiging Aan de ministers Wiersma en Dijkgraaf leden van de Tweede Kamercommissie OCW Loenen 21-1-2022   Geachte meneer Wiersma en meneer Dijkgraaf,   Allereerst van harte gefeliciteerd met uw beider nieuwe functies als minister; veel wijsheid toegewenst met uw werkzaamheden binnen dit uiterste gevarieerde en wezenlijke werkveld. Al meer dan 25 jaar ben ik werkzaam als onderwijspionier. Dit heeft geresulteerd in de vernieuwende school ...
More

Het “Out of the box” kind

Hannah de Vos-Beckers schrijft regelmatig over haar ervaringen op Aventurijn in het tijdschrift Pure Child.  In het nummer  Het authentieke kind schreef zij onderstaand artikel:  Het thema van dit nummer mij aan het denken: wat is “authentiek” nou precies? Het is zo’n woord waar je wel een beeld bij hebt, maar om het nou exact te beschrijven….dus ik zocht het op:  “Echt, niet vervalst of nagemaakt, trouw of gelijk aan het origineel” Dat is mooi! Want dát is wat je wil...
More

Wereld Wensenboom; kerst 2021

Aventurijn wenst U fijne feestdagen en een gezond 2022! Wereld Wensenboom   Kinderen van Aventurijn "planten" op vrijdag 17 December hun zelfgemaakte Wereld Wensenboom bij de Spar in Loenen. Komende week wordt er druk gezaagd en geschilderd om een mooie boom te maken door de kinderen van 4-16 jaar. Uiteraard wordt de boom versierd met wensen die de kinderen hebben voor de wereld. Wij nodigen alle mensen uit Loenen uit om vanaf vrijdagmiddag 17 December hún wensen voor de werel...
More

Faalangst? Spelen maar!

Artikel van Hannah de Vos-Beckers in het tijdschrift Pure Child   Faalangst? Spelen maar! Hannah de Vos-Beckers is schoolleider en begeleider op de vernieuwende school Aventurijn. Zij richtte deze 20 jaar geleden op met haar man Michaël de Vos. De kinderen leren er van het leven, ieder op zijn/haar eigen, unieke manier. In dit artikel gaat zij in op faalangst bij kinderen. Waar ontstaat het en wat zouden we thuis en op school anders kunnen doen om kinderen te helpen deze angst ...
More

ADHD nou én?

Dit artikel schreef Hannah de Vos-Beckers, oprichter en schoolleider van Aventurijn over ADHD in het tijdschrift Pure Child Alle Dagen Heel Druk….nou en? Hannah de Vos-Beckers is schoolleider en begeleider op de vernieuwende school Aventurijn. Zij richtte deze 20 jaar geleden op met haar man Michaël de Vos. De kinderen leren er van het leven, ieder op zijn/haar eigen, unieke manier. In dit artikel gaat zij in op wat het stempel ADHD zegt over het onderwijs. Hoeveel ADHD stempels zouden e...
More

Verrijkingsjaar voor jongeren.

Er zijn steeds meer jongeren die tussen wal en schip vallen; op school werken ze toe naar een diploma in de veronderstelling dat dat de enige route tot succes is. Succes wordt dan vaak gezien als toegelaten worden op een opleiding en daar weer verder gaan met studeren voor...alweer een diploma. Met dat diploma hopen ze kans te maken op een baan. Herken je dat? Maar wat nou als al die druk maakt dat je je nú niet gelukkig voelt? Wat doet dat met je? Op Aventurijn draaien wij het om; je gaat...
More

Het opzetten van een B3 school

Regelmatig komen er mensen op Aventurijn met vragen over het opzetten van een B3 ( staatsvrije) school; Waar moet je rekening mee houden en wat kan je tegenkomen? 6 Juli is er een digitale zoom-bijeenkomst ( 20.00u) over dit onderwerp. Hannah de Vos-Beckers zal die avond haar kennis en ervaringen delen. Onderwerpen die aan bod zullen komen: * Hoe begin je, wat moet je weten, kunnen en verzorgen. * Welke documenten wil de inspectie zien en aan welke eisen moeten die voldoen * welke...
More

Wat biedt Aventurijn aan jongeren?

Op Aventurijn valt voor de jongeren een groot deel van de onnatuurlijke, opgelegde druk weg. Kinderen/jongeren kunnen vanuit ontspanning lerend leven en leren omgaan met druk die er altijd wel een beetje is (of ze zichzelf opleggen). De jongeren worden begeleid/gecoacht bij het leren leren, leren omgaan met weerstanden, omgaan met elkaar. Daarbij wachten we niet tot het kind vraagt, maar reiken we het ook de hand; gaan naar het kind toe. Bijvoorbeeld; vorig jaar behaalde een van de jongeren b...
More

Wat na Aventurijn?

Als jongeren tot hun vervolgopleiding op Aventurijn blijven zien we dat zij vanaf een jaar of 15 gericht gaan kijken wat zij na Aventurijn willen. Wij adviseren dan naar open dagen te gaan van vervolgopleidingen. Hierdoor krijgen zij een beeld van de mogelijkheden en gaat hun aanwezigheid op Aventurijn meer richting krijgen. Hun vragen en activiteiten krijgen meer vorm. Onze ervaring is dat jongeren vanuit Aventurijn een zeer goede aansluiting vinden op het MBO onderwijs, zonder dat zij daarv...
More

Muziek op maandag

Muziek maken met en voor kinderen. Dat kan op héél veel verschillende manieren. Meestal denk je op een school aan muziek maken met de kinderen. Dat is natuurlijk erg belangrijk en héél erg leuk. ( zie ook "muziek maakt slim") Op Aventurijn wordt daar momenteel een muziekruimte voor ingericht, maar in de klaslokalen kan uiteraard ook gezongen en gespeeld worden. Zo maakten een paar kinderen laatst een eigen liedje voor zang, harp en xylofoon. Of zelfs voor harp en knikkerbaan... Een paar maand...
More

Help je Aventurijn het voorjaar in?

Alweer een lockdown! Dat betekent voor een school als Aventurijn die geen overheidsondersteuning krijgt, dat er nu wél inkomsten zijn die we missen. Ouders die het schoolgeld ineens niet meer kunnen betalen, nieuwe aanmeldingen die niet kunnen komen proefdraaien, of hun komst uitstellen etc. Gelukkig zijn er altijd al donateurs geweest die ons werk een warm hart toe dragen, maar nu zouden we best een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Kortom wil je ons helpen om deze mooie plek voor k...
More

Leer je wel genoeg?

Dit is een vraag die regelmatig gesteld wordt, als mensen horen dat kinderen zelf kiezen wat ze leren. Deze vraag heeft natuurlijk een aantal aspecten in zich: – Wat is leren? – Wat versta je onder “genoeg”? – Wanneer bepaal je of er genoeg geleerd is? – Waar komt deze vraag uit voort? De eerste vraag die je je zou kunnen stellen is: “wat is leren”? Is dat rekenen uit een boekje, of ontleden, of alle plaatsnamen van Noord Holland kunnen opdreunen… Kan je ook “niet-leren”? Is le...
More

Open brief aan de minister

Beste meneer Slob, Vandaag kreeg ik de samenvatting van de evaluatie Passend onderwijs in handen. Je zou denken dat dit onderzoek én het passend onderwijs vooral het belang van het kind hoog in het vaandel heeft. De volgorde van de te behandelen items is in het licht daarvan minstens interessant te noemen:   1. het stelsel, waaronder de rijksoverheid 2. de scholen en leraren 3. de ouders en dan als laatste: 4. de leerlingen “Lest best “ zullen we maar zeggen...al...
More

Feesten op Aventurijn

Feest vieren doen we graag op Aventurijn. Feesten markeren het jaar, en we merken dat de kinderen zich er op verheugen. Elk jaar terugkerend, maar toch ook steeds weer héél anders. Momenten van samenzijn, plezier en verbondenheid. Vandaag was het Michaëls feest. Dit is een oogstfeest, maar ook een feest over moed. Michaël versloeg de draak; hoe moedig ben jij? We begonnen de dag in onze nieuwe grote zaal. Ik vertelde het verhaal van Solveigh en de draak; een sprookje met een diepere laag voor...
More

Inspectie op Aventurijn

 De derde dinsdag van September… Vorige week kondigde de inspectie aan dat zij een gaatje in hun agenda hadden en graag vandaag langs wilden komen. Ach waarom ook niet; het is Prinsjesdag, we zitten midden in de verhuizing, de nieuwe w.c.’s werken, er lopen nog wat bouwers rond en vandaag zou het sedum-dak worden gelegd. Vanochtend begonnen de inspecteurs ieder bij een andere groep in de ochtendkring. De ochtendkringen zijn belangrijk op Aventurijn: dat zijn gezamenlijke momenten waarbij...
More

wensenlijst

Aventurijn betrekt, 3 jaar na de brand, eindelijk haar nieuwe gebouw deze zomer. Daar horen ook nieuwe materialen bij. Aventurijn krijgt geen subsidie, dus bijna alle materialen worden bijeengebracht door schenkingen. Hieronder een lijstje met wat wij nog kunnen gebruiken. Het zal regelmatig worden bijgewerkt. Misschien wil je een bijdrage leveren, weet je een sponsor voor ons, of heb thuis nog wat staan dat je kan missen. Wij horen het graag!goede boekenkasten * stofzuigers. Bij voorkeur “Henr...
More

Verslag van een dag

Vandaag beginnen we met een groep kinderen van 6-12 jaar. De tieners zijn er nog niet ivm de Coronamaatregelen. In de ochtendkring wordt er al honderd uit gebabbeld: soms wel lastig om even te luisteren naar wat andere te zeggen hebben; misschien moet ik maar weer eens een talking stick maken. Ik vertel hen wat er vandaag allemaal te beleven is: muziek, techniek, proefjes en knutsels met licht en kleur. We oefenen met z’n allen even het nieuwe Aventurijnlied dat een muziek stagiaire voor ons hee...
More

Levensbeschouwing

  Aventurijn is ontstaan vanuit het idee dat ieder mens hier op aarde komt met een "plan". Wat dat is weet niemand nog. Om het kind de gelegenheid te geven zich volgens zijn eigen "ziels plan" te ont-wikkelen is een rijke voorbereide omgeving nodig, waar het kind de vrijheid krijgt om op zijn eigen wijze te groeien. Uit deze levensbeschouwing ontstaat dan een onderwijsvorm zoals dat op Aventurijn wordt vormgegeven. Elke dag anders afhankelijk van de kinderen en volwassenen op Aventurijn....
More

schoolboeken op Aventurijn?

Mensen die op Aventurijn komen vragen zich soms af waarom er ook gewoon reken en taalboekjes in de kast staan. Het leren gaat hier toch anders? Creatiever, natuurlijker… Ja óók. Het leren van deze vakken kan tussen neus en lippen door, via projecten, kunst, samen zijn; léven dus. Maar die boekjes zijn ook onderdeel van deze wereld en voor sommige kinderen heel fijn; ze geven structuur, je weet wat je moet doen, en laten zien dat iets ook af is. Als begeleider is het echter van groot belang...
More

Verveling

We zitten al vier weken thuis als gevolg van het rondwarende corona-virus. En inmiddels is bij velen de verveling al toegeslagen. Maar geloof me of niet. Verveling kan soms best nuttig zijn. Verveling wordt wel echter ervaren als ´vervelend´. Lees in deze blog de voor- en nadelen van verveling en hoe je je voordeel daarmee doet. Tijdens momenten van verveling ervaar je desinteresse voor alle soorten activiteit. Niets kan jou boeien en de prikkel om wat te ondernemen ontbreekt. Veel mensen wor...
More

concert

Vandaag gingen we met 7 kinderen van 7-18 jaar naar een écht concert van “Het Gelders Blaaskwintet” met de Gran Partita van Mozart. Op Aventurijn mogen de kinderen kiezen voor een activiteit, dus degene die meegingen hadden er zin in. Aangekomen in het concertgebouw Musis Sacrum in Arnhem: “Wow, dit is chique!” Eerst naar de W.C. natuurlijk. Dat was al een ervaring op zich; heel veel spiegels, zware deuren…verwondering al om. We zaten op de eerste rij; alles was goed te zien en te horen. Tuss...
More

Ochtendkring

Elke ochtend beginnen we in de ochtendkring en we sluiten de dag af in de slotkring. Voor iedere leeftijdsgroep ziet die kring er weer anders uit. Vandaag was ik bij de bruggroep; kinderen van 10-13 jaar. Het doel van de kring is om natuurlijk de praktische zaken te bespreken, maar we doen ook regelmatig een spelletje. De kinderen doen daar graag aan mee. Natuurlijk kunnen kinderen iets inbrengen, maar meestal bedenkt de begeleider een activiteit afgestemd op de groep. Dat kan betekenen dat j...
More

Kerst 2020

  Kerst op Aventurijn….elk jaar weer anders maar ook met een paar mooie tradities. Na sinterklaas hadden we dit jaar érg kort tijd om de kerst voor te bereiden, toch was mooi te zien dat ieder er op zijn/haar manier bij betrokken was: helpen versieren, toneelstuk maken, meezingen in het koortje, DJ zijn, vuurman zijn of een speelfilm maken. Kerst is een feest van verbinden, licht, samen delen. Daar ging de viering dan ook over. Na een mooi kerstliedje van 3 meiden en een mandoline, we...
More

Aardrijkskunde op Aventurijn

Op Aventurijn zijn ook vakdocenten die regelmatig komen. Meestal werken zij met de tieners, maar hoe gaat dat dan? Natuurlijk zijn er jongeren die vragen om een reguliere les; de vakdocent plant dat in en vaak werken zij dan even individueel of in kleine groepjes. Daarnaast vinden wij het van belang dat er aanbod is. Immers: naar wat je niet kent, kan je niet vragen. Dat betekent dat de vakdocent ook altijd iets aanbiedt in de ochtend- of slotkring, daar is de hele groep bij aanwezig. Soms ga...
More

De wilsontwikkeling

  Op een school als Aventurijn gaan wij uit van dat wat een kind wil leren. En daar ligt dan ook gelijk een bron van discussie: wanneer weet je wat een kind wil, wat is het verschil tussen willen en wensen? Kan een kind al duidelijk maken wat het werkelijk wil; kan het dat door middel van taal, of zijn er andere signalen? Is dat wat een kind zegt te willen (of niet te willen) werkelijk wat het bedoelt of vraagt het om iets anders? En tenslotte; wat is het verschil per leeftijd en hoe hel...
More

Loslaten

Eigenlijk is het opvoeden van kinderen één groot loslaten. Het begint al bij de geboorte: het kind gaat zelf ademen, zelf eten. Het is los van moeder, maar nog afhankelijk van mensen om hem heen. Het leert steeds meer zelf te doen, dat gaat langzaam, maar er zijn van die mijlpaalmomenten, dat je je dat weer even realiseert. De eerste stapjes zijn zo’n moment. Je kind kan zelf gaan waar het wil, het kan vallen en je kunt het als ouder niet meer voor allerlei onheil beschermen. Ze gaan op ontd...
More

Nieuwbouw voor Aventurijn!

Twee jaar geleden brak er een enorme brand uit bij de buren van Aventurijn. Dit heeft ervoor gezorgd dat wij 2/3 van ons gebouw hebben moeten slopen. De afgelopen twee jaar heeft het onderwijs plaatsgevonden in een oud bijgebouw en voor een deel in het nog resterende gebouw. Zoals de fenix uit de as herrijst, breekt ook voor Aventurijn een nieuwe tijd aan. Begin dit schooljaar was de nieuwe kleuterruimte al een feit. Nu wordt de fundering voorbereid en is men in de werkplaats al bezig met de ...
More

Blik op de bouw

Vorige week is het laatste deel van het oude gebouw gesloopt. Er staan nog 2 lokalen. De voorbereidingen voor de bouw zijn in volle gang: graafwerk, de fundering isoleren etc. Wat betekent dat voor de kinderen? Praktisch gezien kunnen ze niet op de binnenplaats spelen en is de entree door een provisorisch gangetje. Maar hoe leuk om een rijtje kleuters met hun neuzen tegen het raam te zien kijken naar de graafmachines. En in de pauze even op de tractor mogen zitten; dat is feest natuurlijk....
More

Geschiedenis leeft

Met een groepje tieners zijn we bezig met geschiedenis. Via de tweede wereld oorlog kwamen er vragen over de eerste wereldoorlog en zo kwamen we op Rusland; Stalin, Lenin, communisme en Poetin. Wat mij opvalt is dat de jongeren vooral heel erg geboeid zijn door de verhalen van mensen: hoe kan het dat iemand zo denkt, waarom geef je je op in het leger, hoe is het om in het verzet te zijn, zou jij dat durven? Ik probeer de lessen zoveel mogelijk te voorzien van échte verhalen. Zo gingen ...
More

kerst 2018

Kerstfeest 2018 was hier een feest dat ging over licht. Als het heel donker is en je ziet ergens een lichtje, dan geeft dat hoop. De tieners maakten een schitterende DWDD show waarin ruimte was voor verhalen en muziek.  Ook voor Aventurijn zijn er na, een moeilijke periode gelukkig genoeg lichtpuntjes voor het nieuwe jaar.  Vandaag is er alvast goed schoongemaakt en arriveerden onze nieuwe geitjes: Lieke en Ina. Na een lekkere oliebol was iedereen klaar voor twee weken rust. ...
More

Universiteit

De eerste oud-leerling van Aventurijn is afgestudeerd aan een universiteit; elektrotechniek in Twente. Dat is natuurlijk geweldig. Zowel voor Pepijn als voor Aventurijn. Hij heeft voor ons bewezen dat, ook als je geen regulier VWO diploma hebt, je naar de universiteit kunt. Gewoon omdat het bij je hoort en je er plezier in hebt. Omdat je je hele leven hebt kunnen doen wat belangrijk voor je is, dat er geen blokkades zijn opgeworpen door systemen of opgelegde verwachtingen. Dat, als je dan een...
More

Musici uit Chili

Vandaag waren er 4 musici uit Chili op bezoek op Aventurijn. Zij vormen samen de groep Subhira. Zij kwamen niet alleen een concert geven, maar ook gewoon met de kinderen samen zijn. In de ochtend kwamen zij op visite bij de jongere kinderen. Zij vertelden over Chili, lieten bijzondere instrumenten zien en zongen en speelden samen een Chileens kinderliedje.  De kinderen waren vol aandacht; dat er Engels gesproken werd, maakte niet uit.  De tieners hadden ondertussen voor een lunch ge...
More

We zijn weer begonnen!

Na een zomervakantie van hard werken konden we vanochtend weer opgeruimd beginnen. Veel nieuwe gezichten en vooral: een nieuw lokaal. De kleuters hebben na de brand een jaar in een kleine kamer gebivakkeerd. Vanaf vandaag hebben zij weer een mooie ruimte ter beschikking.  Vanochtend opende we het eerste nieuwe lokaal dan ook feestelijk; het lint werd doorgeknipt, goede wensen uitgesproken en natuurlijk waren er hapjes en drankjes. Wij verheugen ons op de rest van de nieuwbouw!
More

Bouwvergunning!

Het is alweer een jaar geleden dat wij opgeschrikt werden door een verwoestende brand. Nu is dan eindelijk de bouwvergunning binnen en gaan wij bijna beginnen met het herbouwen. Wij kijken terug op een jaar waar heel veel is gebeurd. We hebben een noodruimte moeten inrichten en klaarmaken voor 3 groepen, we hebben met de kinderen nagedacht over wat wij zouden willen in een nieuw gebouw, wij kregen materialen en hulp uit onverwachte hoeken,  en natuurlijk is er op de achtergrond enorm vee...
More

Midzomernachtsdroom groot succes!

Vrijdag 1 juni was het  zover: de grote toneelproductie: Midzomernachtsdroom. Het was een pittig proces: moeilijke teksten, veel spelers en technici, korte repetitie periode en zaalrepetities met temperaturen tussen de 25 en 30 graden. Wat is dat toch mooi om mee te maken: mensen van 7 tot 50+ die gelijkwaardig samenwerken; wat een coöperatieve instelling was er, nauwelijks een onvertogen woord en  met een fantastisch resultaat! Van ieder kind apart zou ik kunnen vertellen welke enorme...
More

Midzomernachtsdroom maar dan anders….

KOMT DAT ZIEN, KOMT DAT ZIEN! Op 1 juni wordt het geweldige toneelstuk Midzomernachtsdroom opgevoerd door de kinderen van Aventurijn. Het wordt een fantastische voorstelling naar het beroemde toneelstuk van Shakespeare in een eigentijdse uitvoering van Aventurijn. Het begint om 19:00 en duurt ongeveer tot 20.30u. U bent van harte uitgenodigd en neem iedereen mee! Opa's, oma's, neven, nichten, buren, vrienden, iedereen is welkom! HOORT, ZEG HET VOORT! Locatie: Hoofdweg 5, 7371 AC loen...
More

De eerste lentedagen op Aventurijn

Wat gebeurt er als de eerste lentezon zich laat zien op een school als Aventurijn? Wordt er dan nog wel geleerd? Natuurlijk wel: Je neemt je wiskunde boek mee naar buiten, je helpt met het bouwen van een schuur, je doet mee aan de les over analoge fotografie of: lekker zingen met de accordeon. Zie hier een reportage:  
More

Aventurijn: democratisch?

Dit is een vraag die regelmatig terugkomt op informatiemiddagen. Immers het onderwijs op Aventurijn lijkt zo anders dan op andere democratische scholen in Nederland. Dat klopt. Toen wij in 2000 de school oprichtten hadden wij nog nooit gehoord van democratisch onderwijs. Vanuit onze levensbeschouwing ontstond een school:  een school waar écht naar kinderen zou worden geluisterd; verbaal en non-verbaal, waar kinderen kunnen leren van het leven, kunnen ontdekken en hun enthousiasme om de w...
More