Aventurijn: democratisch?

Dit is een vraag die regelmatig terugkomt op informatiemiddagen. Immers het onderwijs op Aventurijn lijkt zo anders dan op andere democratische scholen in Nederland.

Dat klopt. Toen wij in 2000 de school oprichtten hadden wij nog nooit gehoord van democratisch onderwijs. Vanuit onze levensbeschouwing ontstond een school:  een school waar écht naar kinderen zou worden geluisterd; verbaal en non-verbaal, waar kinderen kunnen leren van het leven, kunnen ontdekken en hun enthousiasme om de wereld te verkennen kunnen behouden. Dit alles in een omgeving waar rekening wordt gehouden met de ontwikkeling van het kind. Immers een baby vraag je niet welk truitje het aan wil, maar je observeert wel goed of het niet knelt of kriebelt. 

Zo’n school was in Nederland toen nog niet erg gebruikelijk…

Na een paar jaar werden wij uitgenodigd om te spreken op een internationale conferentie van democratische scholen, in Amerika. Daar ontmoetten wij collega’s met diverse achtergronden en visies. Wat iedereen gemeen had was dat het kind een grote stem had in het onderwijs. Daar was democratisch onderwijs een verzamelnaam voor scholen uit diverse landen en culturen. Ik herinner mij een kostschool uit Nepal waar weeskinderen in uniform konden opgroeien, een montessorischool uit Rusland, maar ook de Sudburry Valley scholen uit Amerika.

Omdat de invulling van de term democratisch onderwijs internationaal gezien zo breed was, konden wij ons er in vinden en sloten wij ons aan bij deze internationale gemeenschap van democratische scholen. Langzamerhand ontstonden er in Nederland steeds meer scholen die geïnspireerd werden door de zgn. Sudburry Valley scholen, één van de vele vormen van democratisch onderwijs. Dit heeft er toe geleid dat in Nederland het concept van deze scholen vaak synoniem wordt met “democratisch onderwijs”.

Dit maakt dat wij steeds voorzichtiger worden met onszelf een “democratische school” te noemen, wij hebben op bepaalde punten wel degelijk een geheel andere visie en werkwijze dan veel andere democratische scholen in Nederland. Beslissingen nemen wij soms gezamenlijk, soms alleen met de volwassenen, soms met inspraak van kinderen, soms met “meeste stemmen gelden” of juist met consent.

En hoe wij ons onderwijs dan verder vormgeven? Kijk daarvoor maar eens rond op onze website of kom naar een informatiemiddag.

Of klik hier

of hier

Ook zijn wij op zoek naar begeleiders en vakdocenten klik hier voor meer informatie

Posted in: Algemeen, blog schoolleider, Uitgelicht.