Open brief aan de minister

Beste meneer Slob,

Vandaag kreeg ik de samenvatting van de evaluatie Passend onderwijs in handen. Je zou denken dat dit onderzoek én het passend onderwijs vooral het belang van het kind hoog in het vaandel heeft. De volgorde van de te behandelen items is in het licht daarvan minstens interessant te noemen:

 

1. het stelsel, waaronder de rijksoverheid

2. de scholen en leraren

3. de ouders

en dan als laatste:

4. de leerlingen

“Lest best “ zullen we maar zeggen…alhoewel: er wordt gesteld dat voor de rijksoverheid de kosten beter beheersbaar zijn geworden . Voor leerlingen geldt echter: “Of leerlingen meer hulp op maat krijgen, valt niet goed vast te stellen “. Dus er is een systeem geïmplanteerd waarvan het effect niet te meten is.

Gelukkig is het merendeel van de ouders tevreden, zo stelt het rapport en is “slechts “een kwart is ontevreden. Goedemorgen! Een kwart van de ouders is ontevreden! Dat betekent op een school van 200 leerlingen 50 ontevreden ouders. Noem dat maar niet niks.

En dan de thuiszitters; dat aantal is niet afgenomen, maar lijkt zelfs toe te nemen. Tel daar het aantal kinderen bij op dat vrijstelling van leerplicht heeft of naar een particuliere school ( B3 school) gaat; dan ga ik mij toch sterk afvragen waar de onderwijsgelden heengaan die voor deze kinderen bestemd zijn als zij wél naar regulier “passend onderwijs”zouden gaan. Even een sommetje:

4000 thuizitters volgens dit rapport. Doe dat eens maal €7000,-  ( ongeveer het bedrag dat een school per kindplaats ontvangt) Dan kom je op €28.000.000,-

Volgens ouderorganisatie Balans zouden er echter 14.897 kinderen thuiszitten: Dan kom je op een bedrag van € 104.279.000!

Vrijgestelden op grond van artikel 5B: kinderen die op grond van levensbeschouwing thuisonderwijs krijgen en kinderen die op particuliere scholen zitten heb ik voor het gemak even niet meegerekend.… Méér dan € 100.000.000,- waar is die gebleven?

Zouden misschien daarom de overheidsgelden “beter beheersbaar”zijn?

Wat gebeurt er met al deze miljoenen? Ik ken heel wat ouders die hun kind maar wat graag naar een particuliere school zouden willen brengen, een een thuisonderwijzer zouden willen inhuren omdat dan het onderwijs geboden kan worden dat voor hun kind passend is. Helaas is dat om financiële redenen vaak niet mogelijk.

Dan komt toch weer het idee op of veel ouders en kinderen niet gebaat zouden zijn met een kindgebonden onderwijsbudget: een voucher waarmee ouders dát onderwijs kunnen inkopen dat zij echt passend vinden voor hun kind!

https://kohnstamminstituut.nl/wp-content/uploads/2020/05/1047-Samenvatting-evaluatie-passend-onderwijs-2020.pdf

https://balansdigitaal.nl/wp-content/uploads/2020/09/Thuiszitters-Tellen.pdf

https://petities.nl/petitions/kindgebonden-onderwijs-budget

 

Posted in: Algemeen.