Het Aventurijn lied!

Twee muziekstudenten zouden komen stage lopen toen de lockdown roet in het eten gooide. Maar daar lieten zij zich niet door weerhouden! Anne van Brunschot componeerde een lied voor Aventurijn, thuis namen de kinderen alvast geluiden op. Gemma Luz Bosch kon na de lockdown wel op school zijn. Zij improviseerden, speelden piano, zongen, maakte kleifluiten en bovenal: nam zij met de kinderen bijgaand filmpje op. 

Tijdens het slotfeest rond het kampvuur, weet ik nu al wat er gezongen zal worden. Bedankt dames!

klik hier voor onze aventurijn videoclip

Posted in: blog schoolleider.