Vakantienieuws

In de vakantie wordt er hard gewerkt om het nieuwe schooljaar weer opgeruimd en fris te kunnen beginnen. Ondertussen is de rommel die door de brand werd veroorzaakt werd grotendeels verwijderd. Dat betekent dat ook 2 lokalen zijn gesloopt. (zie foto) Materialen die schoongemaakt konden worden hebben na een poetsbeurt (zie foto) nog een ozonbehandeling gehad. Daarnaast zijn we druk in de weer om het bijgebouw ( het atelier) op te knappen zodat daar 2 volwaardige lokalen zijn na de vakantie: fu...
More

Fotoverslag van de brandschade

Wat de schade van de brand bij de buren voor ons betekent, wordt langzamerhand duidelijk. Gelukkig zijn we goed verzekerd, maar dat dekt nooit alles: die mooie tekening, het trommeltje van een oma of schriften met uren vlijtig werk…. Wij krijgen heel veel lieve reacties van mensen die willen helpen. Hartverwarmend! Nu moeten we eerst afwachten wat en hoe we verder kunnen met het gebouw en zorgen dat we met elkaar een goede afsluiting van het schooljaar maken. Als we aan de opbouw kunnen begin...
More

Brand bij de buren

Maandag 12 Juni brak er na schooltijd een uitslaande brand uit bij de buren in hetzelfde pand als waar Aventurijn zit. Er zijn gelukkig geen slachtoffers. De brandweer heeft uit alle macht geprobeerd ons deel van het gebouw te redden. De brand leek te stoppen precies op de erfscheiding. De kans was echter aanwezig dat de brand zich via het dak naar ons deel zou verplaatsen. De brandweer besloot een soort brandgang te maken (zie foto waar ons deel nog overeind staat) en heeft daarvoor de k...
More

Open Dag: zaterdag 22 april!

Schrijf maar vast in je agenda: 22 April 2017 is er weer onze jaarlijkse open dag met lezingen, kinderactiviteiten, kraampjes, muziek en een gezellig terras. Houd deze site in de gaten voor de laatste updates! 11.30u lezing: Hooggevoeligheid, hoe ermee om te gaan? door Henk-Jan van der Veen. klik hier voor meer informatie 13.30u lezing: Aventurijn, door Hannah de Vos-Beckers, mede-oprichter van Aventurijn Verder zal er een uitgebreid muziekprogramma zijn met: * Bach voor babies ...
More

Hutten bouwen, yes!

Iedereen kent het wel: kinderen die hutjes bouwen, onder een tafel, van een paar oude gordijnen, onder een struik etc. Als ze wat ouder worden dan komen de palets aan de beurt, met oude planken timmeren zij hun eigen verblijf. Uren kunnen ze bezig zijn met het creeëren van een eigen plekje. In mijn ogen is dit bouwen van een hut eigenlijk een heel basale bezigheid voor de mens. Net zo basaal als koken, praten, lopen. Je eigen plek maken, een plek die je kunt delen met een ander, maar waar...
More

Het lijkt het leven wel!

Wie schrijft er nou in zijn blogs wat er allemaal niet zo ideaal gaat op zijn prachtige vernieuwende school.....Je leest overal lovende verhalen over nieuwe scholen, nieuwe leermethodes; de één is nog beter dan de ander. Ook ik doe dat; laten zien hoe goed het gaat met onze oudleerlingen, vertellen hoe kinderen leren als het allemaal verloopt zoals wij graag willen. Dat zijn ook de verhalen die maken dat je door kan gaan, dat je weet dat het waardevol is wat je doet, waar je anderen mee kan ...
More

Zomaar een dagje Aventurijn

Soms heb je van die dagen dat alles verloopt zoals je het ooit bedacht hebt, zonder dat je dat ooit precies zo kon bedenken. Zo ging dat afgelopen dinsdag. Vlak voor de ochtendkring hoorden we dat een collega ziek was. Dat was heel snel alle zeilen bijzetten; we besloten dat ik zou inspringen op de groep. Tja, dat is dan improviseren en meegaan met de stroom die er is: Pokemon in dit geval. Pokemon....op een school....? Ja dus. Een aantal kinderen zijn vol van Pokemon en rondom deze figur...
More

leren vanuit het ritme van het jaar

Nu ik ruim 15 jaar de kinderen op Aventurijn observeer en hun natuurlijke leerdrang waarneem, valt mij op dat er een bepaald ritme lijkt te zijn in de manier waarop kinderen leren door het jaar heen. Hoe leren kinderen als je hen vrij laat te kiezen wanneer, wat en hoe zij leren? Na de zomervakantie heeft iedereen zin om aan de slag te gaan. Ze zitten doorgaans vol goede plannen. Wat daarbij opvalt is dat er vooral heel veel cognitieve leervragen zijn. Cognitief in de zin dat er veel vraa...
More

thuisonderwijs

  Soms vragen mensen zich af waarom wij ons zo inzetten voor thuisonderwijs, terwijl Aventurijn toch ook een school is..... Waar het mij om gaat is dat er leerrecht zou moeten zijn, en geen leerplicht en dat de eindverantwoordelijkheid voor de opvoeding, inclusief het onderwijs, bij de ouders blijft. In Nederland is het nu nog zo dat kinderen op het moment dat zij ingeschreven zijn op een reguliere school, verplicht zijn naar school te gaan gedurende 12 jaar of tot het eind van...
More

Leren vanuit relatie

Wérkelijk een relatie aan durven gaan met een ander; dat lijkt mij een mooi onderwerp om zo, in deze kersttijd, eens aandacht aan te besteden. Wat is dat en wat voor een invloed heeft dat op het leren en dus het onderwijs? Ik denk dat in deze tijd waarbij ieder een facebook vol “vrienden” heeft, het van extra belang is aandacht te hebben voor positieve menselijke relaties. Relaties die je aangaat met je medemens van vlees en bloed. Mensen waar je mee lacht en huilt, waar je boos op kunt zijn...
More

Kleuters deel 4: dé kleutermethode

  In een aantal blogs zal ik onderwerpen aansnijden die te maken hebben met de ontwikkeling van kleuters en het kleuteronderwijs. Dit is deel 4 over dé methode voor kleuters. Ik was net afgestudeerd en werkte als groepsleider op een Medisch Kleuterdagverblijf. Tijdens een bespreking werd vanuit de staf gevraagd welke leermiddelen ik had ingezet om de kinderen de kleuren bij te brengen. Ik had nog geen onderwijsachtergrond en stond met mijn mond vol tanden; ik begreep de vraag echt niet. Wa...
More

Sinterklaas

  Het Sinterklaasfeest kent een rijke traditie in Nederland. We vieren het uitbundig met liedjes, cadeaus, surprises, verkleedpartijen en snoepgoed. En het mooie verhaal van Sint Nicolaas, zijn paard, zijn knechten, het dikke boek en het verre, verre Spanje. Belangrijk onderdeel van deze viering is het geloven in Sinterklaas. Kinderen wordt van jongs af aan het verhaal van Sinterklaas verteld alsof hij nu nog steeds fysiek echt bestaat. Alle volwassenen doen daaraan mee. Desgevraagd horen kin...
More

kleuters deel 3: vragen van kleuters

Natuurlijk wil elke opvoeder het beste voor zijn kleuter. Daar zijn dan ook hele boeken vol over geschreven: Vaak met zeer tegenstrijdige adviezen. Ik denk echter dat de beste raadgever het kind zelf is; een mens die wil groeien en zich wil ontwikkelen. Maar hoe luister je naar een kleuter? Kan hij alles wat voor hem van belang is al omzetten in taal? Of luister je naar de nonverbale signalen? Dat laatste is heel lastig en open voor veel subjectieve interpretaties. Dat vraagt dus nogal wat van d...
More

Kleuters deel 2: Structuur

In een serie blogs over kleuters, zal ik een aantal onderwerpen aansnijden die te maken hebben met de ontwikkeling van kleuters en het kleuteronderwijs. Deze keer deel 2 over structuur: “Kinderen hebben structuur nodig!” is een veel gehoorde opmerking, waarbij met het begrip “structuur” vaak wordt bedoeld een van buiten opgelegd stramien, waar het kind geen enkele invloed op heeft. Structuur die ingezet wordt om kinderen aan te zetten tot zaken waar ze uit zichzelf misschien niet voor zou...
More

Kleuters, deel 1

In de komende blogs zal ik een aantal onderwerpen aansnijden die te maken hebben met de ontwikkeling van kleuters en het kleuteronderwijs. Spelen Spelen spelen spelen! Mijn grootste pleidooi voor de kleuters is: laat de kinderen spelen! Tot mijn grote spijt zie ik dat er steeds meer de neiging ontstaat om peuters en kleuters in een keurslijf van een gestructureerde school te proppen. Het lijkt wel of de kennis over spelen bij leerkrachten verdwijnt. Alsof spelen en leren twee verschill...
More

Oudleerling naar universiteit

Vaak vragen mensen mij of leerlingen van Aventurijn ook naar een universiteit kunnen. Oudleerlingen werden aangenomen op MBO en HBO opleidingen, maar tot nu toe had nog niemand de wens het bij een universiteit te proberen. Tot vandaag Pepijn als eerste bewees dat die universiteit inderdaad mogelijk is! Pepijn heeft zich als autodidact ontwikkeld tot ICT programmeur en als zodanig heeft hij op diverse plekken interessant werk kunnen doen. Hij merkte dat hij graag het programmeren zou combi...
More

En nu weer verder….

Het is elk jaar weer bijzonder om mee te mogen maken dat leerlingen die hier  vele jaren geweest zijn, hun schoolperiode afsluiten. Dit doen wij altijd tijdens een kamp. Dit is één van de hoogtepunten van het jaar. We zien kinderen groeien, samen zijn en genieten; en dat wordt tijdens zo'n kamp weer zó zichbaar. Dit jaar was het ook weer grote pret: zwemmen in de regen, boogschieten, aikido, dansen, knutselen, maar vooral: sámen genieten. Vast onderdeel is de diploma uitreiking op de slotavo...
More

Wat Aventurijn uniek maakt

  Aventurijn is een kleine school. Dit betekent dat er veel ruimte is om ieder kind te begeleiden. Onze visie in één zin: kinderen willen altijd leren wat ze nodig hebben in hun leven. Onze oud-leerlingen stromen door naar opleidingen in het mbo, hbo of universiteit. Ook zonder vmbo-diploma is mbo-onderwijs te volgen, is onze ervaring. Er is duidelijk een ontwikkeling bezig in onderwijsland: steeds meer scholen gaan zien dat er andere dingen gevraagd worden van de kinder...
More

Creatieve wiskunde

Kinderen hebben hier vaak het idee dat zij op Aventurijn vooral spelen. Een activiteit van vandaag liet weer eens zien hoe het leren verborgen kan zitten in een speelse activiteit. Een aantal kinderen maakten Hexaflexagons. Gelijkzijdige driehoekjes die samen gevouwen een zeshoek vormen. Wat een denkwerk om te snappen hoe het geheel goed te vouwen en betekenen. Je kon de hersens horen kraken. Weet je wat een hexaflexagon is? Sofie laat het je zien: Klik hier voor een filmpje van de Hexaflexag...
More

Kinderen die lang spelen worden eerder volwassen

Heb je dat nou ook, dat het soms lijkt of kinderen steeds eerder volwassen moeten worden? De reclames, de liedjes, alles gaat over onderwerpen die eigenlijk nog niet echt bij kinderen horen; liefde, sex, competitie etc. De ontwikkeling van het creatieve denken krijgt geen ruimte meer. Alles is voorbedacht en kinderen imiteren dat wat hen voorgekauwd wordt.   Ook in het onderwijs zie je die druk. Kinderen moeten zo jong mogelijk voldoen aan eisen waar zij vanuit een natuurlijke ...
More

Berichtje van Tijn Touber over verrijkend onderwijs

In het kader van de actie: "500 quotes over verrijkend onderwijs" vroeg ik Tijn Touber een stukje te schrijven. Dit is wat hij mij terugmailde: 'Toon Hermans schreef ooit: “Wat wil je later worden, vroeg de juf? Het was in de derde klas. Ik wist het niet. Ik dacht dat ik al iets was." Natuurlijk is het belangrijk om van alles te leren, maar belangrijker wellicht is dat kinderen vertrouwen hebben in wie ze ten diepste zijn en de gelegenheid krijgen zichzelf beter te leren kennen, in plaats...
More

Vertèl een verhaal

Paasfeest, een feest waar vanuit zoveel culturen verhalen te vertellen zijn. Dit jaar vertelde ik over de uittocht van Mozes uit Egypte, maar ook over de kruisiging van Jezus. Ademloos luisterden ze, sommigen met tranen in de ogen. Oerverhalen, die onafhankelijk van je geloofsovertuiging zó krachtig zijn dat je ze telkens weer kunt horen. Zoals steeds bij dit soort gelegenheden viel het mij ook dit keer weer op hoe aandachtig kinderen kunnen luisteren als een verhaal verteld wordt, het le...
More

We kennen de regels!

“Wie doet er mee met het “matten spel ?!” Twee kinderen vragen jong en oud om mee te doen met het spannende buitenspel. Met veel enthousiasme wordt er een moment vastgesteld wanneer iedereen kan: om 11.00 uur buiten op het grasveld. Op het voorstel van een begeleider om van te voren de regels goed af te spreken wordt niet ingegaan. “Hoezo, we kennen de regels toch?” Dat er de afgelopen week steeds discussie en verdriet was op het speelveld is kennelijk vergeten. Al snel verzamelt zich een gr...
More

Het vak dat ieder kind wel wil

  Soms denk ik wel eens bij scholen als Aventurijn en andere vernieuwingsscholen; “Hoezo vrijheid om te leren wat je wilt?” Hoelang ga je wachten tot een kind vraagt om rekenen, geschiedenis of taal? Natuurlijk is er een innerlijke leerdrang en willen alle kinderen uiteindelijk graag kunnen lezen en schrijven en zijn ze nieuwsgierig naar de wereld om hen heen. De vraag om traditionele leerstof is er dan ook regelmatig, ook komt heel veel spontaan aan bod. Ik denk bijvoorbeeld aan een...
More

kerndoel: mens zijn

"Wie is de mol", dat leek een groep van 12 jarigen wel wat; net als op TV! Het spel werd omgedoopt tot "wie is de mol in Egypte" . Vol enthousiasme gingen ze aan de slag. Vorige week moesten ze hiërogliefen ontcijferen en uitrekenen, vandaag werden er schaalmodellen van de piramides gemaakt in de zandbak. Een spel dat motiveert en ondertussen wordt er gerekend. Dat lijkt toch de ideale onderwijssituatie zou je zeggen. Maar er werd veel meer geleerd dan alleen wat rekenen en kennis over de...
More

Gewoon speciale kinderen

Soms horen wij tot onze  verbazing dat mensen in het dorp denken dat wij een school zijn voor hoogbegaafde kinderen, of juist zwakbegaafde kinderen of kinderen met leerproblemen.... in ieder geval iets speciaals. Als ik dan voor mijzelf na ga welke kinderen op school nu werkelijk een stempel hebben, dan zou ik er de dossiers op moeten naslaan. Zo kijken wij namelijk doorgaans niet naar de kinderen. Iedereen is anders, niemand past in een van te voren bepaald hokje. Ja, als je dat probeert...
More

Het verschil

Onderwijsvernieuwing is "hot"momenteel. Er is zelfs een speciale commissie vanuit de overheid die zich bezig houdt met hoe het onderwijs er in 2032 uit zou moeten zien. Er zijn steeds meer initiatieven waar men de kinderen en jongeren ruimte geeft zichzelf te ontwikkelen, anders dan op de ons bekende wijze: Computers, projecten, eigen inbreng etc. Prachtig! Wie had dat 15 jaar geleden gedacht? Er zijn zelfs al initiatieven die dit gewoon met behoud van overheidssubsidie mogen doen. Het begin...
More

leraar

  Leraar   Soms zie je ze nog, Mensen die leraar zijn Leraar ómdat ze mens zijn Leraar omdat ze kinderen mens laten zijn Leraren die ondanks het systeem Kinderen  helpen groeien. Mensen die voorleven  Mensen die zich ontwikkelen Mensen met een hart op de juiste plaats Mensen die voorbeeld zijn.   Soms ontmoet je ze op school Vaak juist er buiten.   Wij kunnen altijd échte leraren gebruiken! Dus neem gerust contact met ons op
More

Theorie en praktijk

Herken je dat, dat het lieve gezeglijke meisje van 9, ineens kritiek op je heeft, dingen stom vindt of saai.  Ligt het aan jou, aan de school of is er iets aan de hand met je kind? Ik ging in het kader van een ouderavond over dit onderwerp op zoek naar een theoretisch kader waarbinnen dit gedrag te plaatsen is. Ik kwam, net als 25 jaar geleden uit bij het boek van Bernhard Lievegoed “ontwikkelingsfasen van het kind”. Na 25 jaar toch weer nieuw en inspirerend. Lievegoed beschrijft de ontwi...
More

innerlijke motivatie

Afgelopen week had ik het er met mijn collega over dat wij het idee hebben dat het voor de huidige tiener populatie op school erg moeilijk is om werkelijk bij hun eigen motivatie te komen.  Alsof de motivatie vanuit de buitenwereld komt ; een vervolgopleiding, hun ouders, overtuigingen over wat zou moeten etc. Dit zet hen niet werkelijk aan tot het zelfstandig ondernemen van activiteiten. Voor een deel hoort dat bij de leeftijd, maar het lijkt de laatste jaren wel steeds lastiger te worden. ...
More

Wat is wijsheid?

Op Aventurijn komen regelmatig gasten een dagje of langer meedraaien.  Een veelgehoorde opmerking is dan: “De kinderen zijn hier zo wijs!”  Kleuters met heldere ogen die vragen stellen, kinderen van 10 jaar die uitleggen hoe een vliegtuig werkt, twee kinderen die onderling in serieus gesprek zijn over het einde van het heelal, of een tiener die perfect in staat is te reflecteren op haar eigen gevoelens en gedrag. Laatst had een buitenlandse bezoeker een gesprek met een jongen van een jaar of...
More

dieren als leer-kracht

  Als je de binnenplaats van Aventurijn oploopt is het eerste dat opvalt het dierenhok: geiten en schapen komen je nieuwsgierig begroeten en kippen scharrelen rond. Leuk die dieren,maar waarom is het zo essentieel dat kinderen met dieren in de omgeving opgroeien. Deze vraag kan ik op meerdere “lagen” beantwoorden. Een wat filosofische reden is dat ik denk dat het goed is dat alle lagen van leven op aarde vertegenwoordigd zijn in de omgeving van kinderen: de minerale wereld, de pla...
More

coöperatief spel

Het is altijd fascinerend om te zien hoe coöperatieve spellen werken. Kinderen werken samen, overleggen, nemen een positie in ten opzichte van de ander. Er is bijna altijd een ontspannen sfeer want ieder draagt zijn steentje bij om het geheel tot een goede einde te brengen. Mijn collega kwam met het volgende spel dat met veel enthousiasme werd gespeeld: Je hebt nodig: 6 plastic bekertjes en een elastiekje met daaraan 4 touwtjes. De opdracht aan 4 kinderen is: bouw een piramide van de b...
More

“ik wil als jij ook wilt….”

  Boeiend vind ik steeds het samenspel tussen de individuele leerdrang van het kind en de invloed van anderen daarop. Natuurlijk kan je zeggen dat de kinderen hier kunnen leren wat zij zelf willen. Maar in hoeverre komt dat willen werkelijk vanuit het wezen van het kind? Of wordt het daarbij steeds beïnvloed door de omgeving :  soms heel duidelijk, soms ongemerkt. En als je dit weet kan je je natuurlijk afvragen: is dit erg, en hoe ga je daar dan mee om. Een veel voorkomend voorbe...
More

“vrede op aarde”

In de 15 jaar dat ik nu bezig ben met Aventurijn merk ik dat conflicthantering voor onenigheid die tussen volwassenen rijst, bijna net zo belangrijk is, als alles wat er rondom de kinderen speelt.  “Volwassenen zijn voorbeeld voor de kinderen” is één van onze motto’s . Dat geldt dus ook voor de conflicten tussen ouders, begeleiders en vrijwilligers. Hoe gaan wij met elkaar om en hoe lossen we dat op? Dat er conflicten ontstaan op plekken waar mensen elkaar tegenkomen is onvermijdelijk, zeker...
More

Kerst op Aventurijn

Gisteravond was het weer zover: Kerstfeest op Aventurijn. "Dit is de leukste dag van het jaar!" aldus één van de kinderen. Wat maakt zo'n feest nu zo waardevol? de kerstboom, het eten, de feestkleding, hét kerstverhaal? Uiteraard draagt alles bij aan het feestelijke tintje. Maar het mooiste is toch elke keer weer het werkelijk sámen zijn. Dingen voorbereiden voor een ander, verrassingen maken en dan genieten van al die blije gezichten. Daarbij merk ik dat voor kinderen een zekere traditie...
More

leren vanuit contact

Vandaag had ik een gesprek met een collega waarin wij ons realiseerden dat de manier waarop Aventurijn werkt toch wel heel anders is dan hoe de meeste docenten gewend zijn om les te geven.  We merken steeds weer hoe moeilijk het is voor ouders en (nieuwe) begeleiders om dat wérkelijk te doorgronden en er ook op te vertrouwen. Je kunt natuurlijk wachten tot de student vraagt om bijvoorbeeld een wiskundeles en dan vervolgens die student de gevraagde les voorschotelen. Voordat een leerling e...
More

Hang-jongeren

Vandaag zou er bezoek komen van iemand die de hangdrum bespeelt. Deze meneer was uitgenodigd omdat een aantal jongeren had aangegeven dat leuk te vinden. Maar vandaag....."Geen zin", "Ik ga niet hoor", "boeie!" Tja en dan staat er iemand die speciaal is gekomen, wat doe je dan? De begeleider koos ervoor voet bij stuk te houden en de jongeren te wijzen op hun verantwoordelijkheid dat als iemand speciaal voor hen komt er dan ook tijd voor te maken. De hangdrum werd uitgepakt: "Oh, bedoel...
More

“Wil je in mijn poesie schrijven?”

Vandaag zaten heel wat kinderen vrijwillig aan tafel om te schrijven. Te schrijven? Hoe krijg je kinderen vrijwillig aan het schrijven?..... Enthousiasme! Enthousiasme van wie? Van de begeleiders, de kinderen en de ouders. Enthousiasme werkt aanstekelijk en inspireert Vandaag was er een activiteit rondom het maken van een poëzie-album. Je kent ze wel; van die suikerzoete rijmpjes, plaatjes met glitter, maar ook persoonlijke gedichten en prachtige tekeningen. Ouders en begeleiders hadde...
More

Een winkel voor geluk

Wat kan de sfeer toch per dag verschillen. Gisteren werden er kruisbogen getimmerd, waren er heftige emoties en mooie gesprekken over wapens, oorlog en ruzie. Vandaag daarentegen ontstond er een winkel waar je geluk kon kopen. Er werden betaalpasjes gemaakt, een pinautomaat, rekeningen geschreven en natuurlijk dingen bedacht waar je een beetje gelukkiger van kan worden. En dat zijn er best veel: een mooi hartje met fijne tekst, een lekkere massage, een goede wens, en niet te vergeten: "geluk...
More

Oudleerling vertelt over Aventurijn

Oud-leerling Jurriaan de Vos was te gast bij een programma over opvoeding van de EO. Hij vertelde gedurende 5 minuten over zijn ervaringen op Aventurijn. Jurriaan is afgestudeerd theatermaker en studeert momenteel verder aan de mime opleiding van de Hogeschool voor de Kunsten in Amsterdam (AHK). Op Aventurijn was dit programma weer aanleiding tot mooie gesprekken die ontstonden bij de tieners toen we gezamenlijk dit filmpje bekeken. Hoe vrij ben jezelf opgevoed? Wat vind je daarvan? Gaat ...
More

Bruggen bouwen

De opdracht was : bouw een brug van papier (a4), touw, lijm/tape die een meter kan overbruggen. Vol enthousiasme gingen  een aantal kinderen van 8-17 aan de slag. Bestaande bruggen werden bekeken; hoe bouw je een sterke brug maar ook een die niet al te duur is, wat is trek en druk, maak je een hangbrug, vakwerkbrug of een stijve overspanning. Al gauw hadden de kinderen door dat papier sterker wordt als je het oprolt, je kunt er dan vakwerkbruggen van maken. De tieners hadden, nadat zij diver...
More

“Geschiedenis heeft toch geen nut….”

“Geschiedenis heeft geen nut, daar doe ik dus niet aan….” Dit is een veel gehoorde uitspraak in de tienergroep. Voor mij altijd een uitdaging om hen te laten ervaren wat en hoe geschiedenis heel erg actueel kan zijn en kan uitdagen tot denken, filosoferen en bewustwording. Afgelopen donderdag nam ik een bijlage uit de krant mee over “Market Garden”: de grootste geallieerde invasie in Nederland die helaas niet slaagde waardoor het noorden van Nederland de Hongerwinter heeft moeten meemaken...
More

Sterren van Aventurijn

Als er een nieuw kind in de groep komt kan dat heel wat verschuivingen en onrust oproepen. Sommige kinderen benaderen een nieuwe groep heel voorzichtig en afwachtend en veroveren zo hun plekje. Anderen hebben een wat meer extroverte wijze van binnenkomen. Zij plonzen als het ware in de groep en veroorzaken daarmee heel wat gesputter en beweging. Zo ook de nieuwe knul (13)die vorige week op school kwam. Eerdere ervaringen leerde hem dat als je stoer doet en  grove woorden gebruikt, je kan rekenen...
More

gezellig samen spelen

  Het regent, de blaadjes vliegen met een windvlaag voor mijn raam langs. Het is weer tijd voor gezelligheid: een spelletje met…warme chocola. Een potje Monopoly, memory, Mens erger je niet. Wat je noemt de bekende gezelschapsspellen. Mijn ervaring is echter dat het “gezellige”vaak overschaduwd wordt door de strijd. Strijd om te winnen, verdriet om verlies, vals spelen, beter willen zijn dan de ander…. Op Aventurijn gebruiken wij al jaren de gezelschapsspellen van Earth Games; spe...
More

schilderen en muziek

                             Wat is er mooier dan kinderen te raken met kunst. Kinderen laten ervaren dat sommige dingen haast niet in woorden te vatten zijn. Soms zijn er van die momenten dat dat lukt; kleine pareltjes. “Aria”is een stuk voor fagot solo van Ruud van Eeten. Ik vertelde de kinderen dat een aria meestal een gezongen muziekstuk is in een opera. De zanger speelt toneel en bezingt met woorden iets dat hij voelt of meemaakt. In dit stuk zingt de fagot, maar die kan na...
More

emoties

Met emoties leren omgaan, dat is pas lastig!   Wat is het toch lastig soms om zonder te oordelen een ander mens zijn eigen processen door te laten maken. Voor kinderen, maar ook voor ouders. Hoe moeilijk om je eigen referentiekaders los te laten en de ander als mens in ontwikkeling te zien. Dagelijks hebben wij gesprekjes met kinderen om hen bewust te maken van het feit dat iedereen dingen te leren heeft; de één vindt het moeilijk om te leren rekenen, de ander om samen te spelen, o...
More

Leer ik wel genoeg?

Hannah de Vos-Beckers, mede oprichter van Aventurijn, schreef een blog  over het durven gaan van je eigen (leer)weg. Leer ik wel genoeg? Wat is het toch dat zelfs kinderen bang zijn dat ze niet genoeg leren….? Kennelijk zit er in ons collectief wezen ingebakken dat je leert op school uit een boek en aan een tafeltje, OK… de computer wordt ook meer en meer geaccepteerd als leer-hulpmiddel, maar toch…. Op een school als Aventurijn, waar kinderen op 1000 manieren leren, de hele dag doo...
More