thuisonderwijs

 

Soms vragen mensen zich af waarom wij ons zo inzetten voor thuisonderwijs, terwijl Aventurijn toch ook een school is…..

Waar het mij om gaat is dat er leerrecht zou moeten zijn, en geen leerplicht en dat de eindverantwoordelijkheid voor de opvoeding, inclusief het onderwijs, bij de ouders blijft.

In Nederland is het nu nog zo dat kinderen op het moment dat zij ingeschreven zijn op een reguliere school, verplicht zijn naar school te gaan gedurende 12 jaar of tot het eind van het schooljaar waarin de leerling 16 wordt, daarna bestaat er nog de kwalificatieplicht: dat wil zeggen dat het kind óf een kwalificatie haalt óf tot 18 jaar verplicht naar school.

Daarmee verliezen ouders een deel van hun vrijheid om het kind een omgeving te bieden waar het optimaal kan floreren in lijn met de waarden en normen van die ouders. Hun vrijheid wordt beperkt tot de aangeboden scholen die weer met handen en voeten gebonden zijn aan allerhande wetten en regeltjes.

Vandaar dat ik van mening ben dat als kinderen vrijstelling van leerplicht kunnen krijgen, dat principieel de meeste ruimte geeft voor de individuele ontwikkeling.

Gemakshalve wordt dat dan “thuisonderwijs” genoemd. Ben ik dan dus een voorstander van thuisonderwijs? Ja, in die zin dat dat betekent dat de ouders de vrijheid en verantwoordelijkheid behouden hun kind op te voeden. Dus alle kinderen thuis?

Dat is dan weer een heel ander punt. Voor een aantal kinderen en ouders zal het, wellicht gedurende een bepaalde periode, optimaal zijn om vanuit een thuissituatie op te groeien. Er zijn zeker ook situaties waarbij ik denk dat het niet in het belang van het kind is als het hele dagen “thuis zit”. Dat kan te maken hebben met het kind zelf, de ouders en/of de thuissituatie. Als het kind echter vrijstelling van leerplicht heeft, hebben de ouders wél de vrijheid om mensen of instanties in te huren waar het kind heen kan. Plekken of personen die het kind ondersteunen bij zijn ontwikkeling.

Maar waarom dan Aventurijn?

Vanuit onze levensfilosofie vinden wij het van belang dat kinderen kunnen opgroeien op hun eigen unieke wijze; lerend van het leven. Dat sluit goed aan bij de visie die veel ouders hebben die kiezen voor thuisonderwijs. Er worden verschillende termen voor gebruikt: unschooling, natuurlijk opvoeden, etc.Voor deze mensen is het dan ook mogelijk zich in te schrijven op de afdeling thuisonderwijs van de stichting Aventurijn. Zo behouden zij de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van hun kind, en kan hun kind toch gebruikmaken van de mogelijkheden die Aventurijn te bieden heeft.

Er zijn echter ook ouders die hun kind eerst naar een reguliere school hebben gedaan en erachter zijn gekomen dat Aventurijn beter past. Deze mensen hebben geen recht meer op vrijstelling van leerplicht. Vandaar dat Aventurijn ook een gewone school is in de zin van de Leerplichtwet; kinderen die ingeschreven zijn op de school Aventurijn, voldoen aan de wet. Alhoewel, een gewone school zijn we nu ook weer niet: wij zijn een “B3-school”, dat betekent dat wij geen subsidie krijgen van de overheid en dus aan minder eisen hoeven te voldoen dan een reguliere school. Daarmee behouden wij ee

n zo groot mogelijke vrijheid het onderwijs naar onze ideeën vorm te geven.

En om het nog ingewikkelder te maken: Er zijn momenteel ontwikkelingen binnen de politiek waarbij het makkelijker wordt om vrijstelling van leerplicht aan te vragen, maar er zullen meer eisen gesteld gaan worden aan de manier waarop ouders invulling aan het vervangend onderwijs geven. Dit kan ons inziens betekenen dat er getornd gaat worden aan het recht van ouders om vanuit vrijheid hun kind op te laten groeien. Vandaar dat wij deze ontwikkelingen op de voet volgen en onze bijdrage leveren aan de zo groot mogelijke vrijheid en verantwoordelijkheid voor ouders en kind.

 

Posted in: blog schoolleider.

One thought on “thuisonderwijs

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *