Min is uiteindelijk toch wel plus….

Natuurlijk, als je schrijft over de school zijn het altijd de leuke dingen. Daarmee wil je naar buiten treden toch?

Maar misschien is het ook wel eens goed om de dingen te bespreken die lastig zijn, waar we tegenaan lopen. Misschien niet zo goed voor de pr, of juist wel? Misschien trekken we dan mensen aan die werkelijk begrijpen waar we mee bezig zijn en hun steentje willen bijdragen. Mensen die de waarde zien van het met elkaar doorgaan, ploeteren, plezier maken en leven.

Na de brand merk ik dat er veel onrust is op school. Natuurlijk… er was een groot deel van het gebouw weg en er moest een heleboel geregeld worden. Dat is een fysieke wederopbouw. Die is soms lastig, maar soms ook héél erg mooi. Denk aan het samen verwerken van het verlies, maar ook het brainstormen over het nieuwe gebouw, kinderen die samen met een begeleider de elektra aanleggen in de nood locatie en nu natuurlijk eindelijk het zien ontstaan van een prachtige plek.

Maar het lijkt wel of die brand een opschoning is van de hele organisatie, alsof we de gelegenheid krijgen om een nieuwe doorstart te maken. Na de brand besloten wij verder te gaan, kinderen te laten ervaren dat als er iets naars gebeurt, dat je door kunt gaan en weer opnieuw kan beginnen. Dat is immers ook leren van het leven. Het was niet voor iedereen makkelijk om door dat dal te gaan en vertrouwen te hebben in het proces. Veel kinderen, ouders en begeleiders verlieten de school. Nieuwe mensen stroomden in.

Maar ook binnen het team bleek een diepgaande transformatie noodzakelijk. Wij moesten afscheid nemen van een aantal mensen die vele jaren betrokken waren bij de school. Dat geeft onrust bij ouders, kinderen en begeleiders. Maar het gaf ook weer heel veel nieuwe kansen. Langzamerhand staat er een stevig fris nieuw team met mensen uit verschillende disciplines. We nemen met vallen en opstaan stappen en onderzoeken hoe we willen samenwerken en wat de kinderen van nu nodig hebben.

Ook de hele corona crisis geeft ons nog meer bewustzijn op waar wij voor staan en wat wij neer willen zetten

Een spannend proces waarbij de een beroep wordt gedaan op ons vertrouwen, optimisme, realisme en enthousiasme.

Op naar een totaal vernieuwde school! De Phoenix herrijst op alle lagen uit de as.

Meer weten over Aventurijn? Kom naar een van onze informatiemiddagen

 

Posted in: blog schoolleider.