Informatiemiddagen 2 juli , 6 juli, 8 juli 2021

De eerstvolgende informatiemiddag voor ouders is op 2 juli om 15.00u. Op 6 juli is er weer een zoom informatiebijeenkomst voor mensen die een B3 school willen oprichten. We beginnen om 20.00u. Voor meer informatie klik hier Op 8 juli is er een speciale informatiemiddag voor jongeren en hun ouders om 15.00u. Voor meer informatie klik hier Graag aanmelden van te voren via : Hannah@aventurijn.org Mensen die overwegen hun kind aan te melden op Aventurijn, volgens eerst  een informat...
More

Volwassenen als voorbeeld

Als je het hebt over volwassenen als voorbeeld, denk je al gauw aan vaardigheden die een kind leert van volwassenen: rekenen, koken, timmeren… Ik denk echter dat er een veel grotere leer-kracht is die wij vaak over het hoofd zien maar héél erg belangrijk is. Dat zijn de levenslessen die volwassenen, meestal onbewust, overdragen aan kinderen. Dat zijn de lessen die overal, continue aanwezig zijn: Hoe ga jij zelf als volwassen mens met de gebeurtenissen in het leven om? Die lessen zijn e...
More

Muziek op maandag

Muziek maken met en voor kinderen. Dat kan op héél veel verschillende manieren. Meestal denk je op een school aan muziek maken met de kinderen. Dat is natuurlijk erg belangrijk en héél erg leuk. ( zie ook "muziek maakt slim") Op Aventurijn wordt daar momenteel een muziekruimte voor ingericht, maar in de klaslokalen kan uiteraard ook gezongen en gespeeld worden. Zo maakten een paar kinderen laatst een eigen liedje voor zang, harp en xylofoon. Of zelfs voor harp en knikkerbaan... Een paar maand...
More

Help je Aventurijn het voorjaar in?

Alweer een lockdown! Dat betekent voor een school als Aventurijn die geen overheidsondersteuning krijgt, dat er nu wél inkomsten zijn die we missen. Ouders die het schoolgeld ineens niet meer kunnen betalen, nieuwe aanmeldingen die niet kunnen komen proefdraaien, of hun komst uitstellen etc. Gelukkig zijn er altijd al donateurs geweest die ons werk een warm hart toe dragen, maar nu zouden we best een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Kortom wil je ons helpen om deze mooie plek voor k...
More

Leer je wel genoeg?

Dit is een vraag die regelmatig gesteld wordt, als mensen horen dat kinderen zelf kiezen wat ze leren. Deze vraag heeft natuurlijk een aantal aspecten in zich: – Wat is leren? – Wat versta je onder “genoeg”? – Wanneer bepaal je of er genoeg geleerd is? – Waar komt deze vraag uit voort? De eerste vraag die je je zou kunnen stellen is: “wat is leren”? Is dat rekenen uit een boekje, of ontleden, of alle plaatsnamen van Noord Holland kunnen opdreunen… Kan je ook “niet-leren”? Is le...
More