Kleuters deel 4: dé kleutermethode

  In een aantal blogs zal ik onderwerpen aansnijden die te maken hebben met de ontwikkeling van kleuters en het kleuteronderwijs. Dit is deel 4 over dé methode voor kleuters. Ik was net afgestudeerd en werkte als groepsleider op een Medisch Kleuterdagverblijf. Tijdens een bespreking werd vanuit de staf gevraagd welke leermiddelen ik had ingezet om de kinderen de kleuren bij te brengen. Ik had nog geen onderwijsachtergrond en stond met mijn mond vol tanden; ik begreep de vraag echt niet. Wa...
More

Sinterklaas

  Het Sinterklaasfeest kent een rijke traditie in Nederland. We vieren het uitbundig met liedjes, cadeaus, surprises, verkleedpartijen en snoepgoed. En het mooie verhaal van Sint Nicolaas, zijn paard, zijn knechten, het dikke boek en het verre, verre Spanje. Belangrijk onderdeel van deze viering is het geloven in Sinterklaas. Kinderen wordt van jongs af aan het verhaal van Sinterklaas verteld alsof hij nu nog steeds fysiek echt bestaat. Alle volwassenen doen daaraan mee. Desgevraagd horen kin...
More

kleuters deel 3: vragen van kleuters

Natuurlijk wil elke opvoeder het beste voor zijn kleuter. Daar zijn dan ook hele boeken vol over geschreven: Vaak met zeer tegenstrijdige adviezen. Ik denk echter dat de beste raadgever het kind zelf is; een mens die wil groeien en zich wil ontwikkelen. Maar hoe luister je naar een kleuter? Kan hij alles wat voor hem van belang is al omzetten in taal? Of luister je naar de nonverbale signalen? Dat laatste is heel lastig en open voor veel subjectieve interpretaties. Dat vraagt dus nogal wat van ...
More

Testen en toetsen

Ik las laatst een berichtje van iemand dat haar kind 178 toetsen in een jaar had..... Wat doen deze testen, toetsen en examens met een kind, met een mens...Waarom kiezen wij op Aventurijn heel bewust voor het niet verplichten van examens en toetsen? Wat test een test? Test hij wat je weet of kan, of wat je onder druk nog weet te presteren? Hoevaak zie ik dat kinderen op het moment dat er druk op een opdracht staat, gaan onderpresteren.... Vaak zijn het dan ook nog eens onderwerpen die voo...
More

Kleuters deel 2: Structuur

In een serie blogs over kleuters, zal ik een aantal onderwerpen aansnijden die te maken hebben met de ontwikkeling van kleuters en het kleuteronderwijs. Deze keer deel 2 over structuur: “Kinderen hebben structuur nodig!” is een veel gehoorde opmerking, waarbij met het begrip “structuur” vaak wordt bedoeld een van buiten opgelegd stramien, waar het kind geen enkele invloed op heeft. Structuur die ingezet wordt om kinderen aan te zetten tot zaken waar ze uit zichzelf misschien niet voor zou...
More